Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie umění (KDU / FU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDU / FU - Filozofie umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz je koncipován jako úvod do základního pojmosloví a problémů současné estetiky a filozofie umění. Cílem je seznámit studenty s vybranými problémy, jakými jsou:1. Definice umění2. Umění a falzum3. Ideologie a masové umění4. Hodnocení uměleckého díla5. Umění a kýč6. Umění a copyright

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti z oblasti umění a filozofie. Naučí se číst a rozumět odborným estetickým textům. Budou mít možnost diskutovat své názory a porovnat je jak s názory ostatních účastníků kurzu, tak i s názory českých a zahraničních odborníků.

Literatura

Carroll, N. A philosophy of mass art. Oxford: Clarendon Press, 1998. ISBN 0198742371.Dutton, Denis. "Artistic Crimes" in: The British Journal of Aesthetics 19, s. 302-341. 1979. SIBLEY, Frank. "Estetické pojmy" in: Zuska, V. (ed.), Umění, krása, šeredno: texty z estetiky 20. století, s. 23-48. Praha: Karolinum,, 2003. WALTON, Kendall. "Kategorie umění" in: Zuska, V. (ed.), Umění, krása, šeredno: texty z estetiky 20. století, s. 49-76. Praha: Karolinum,, 2003. Novitz, David. "Spory o umění" in: Aluze 1, s. 134-145. 2006. Koestler, Arthur. "The Aesthetics of Snobbery" in: Horizon 8, s. 50-53. 1965. Kulka, T. Umění a kýč. Praha: Torst, 1994. ISBN 8085639173.KULKA, Tomáš. Umění a falzum. Praha, 2004.

Požadavky

Nastudování a rozbor povinné literatury.CARROLL, Noël, A Philosophy of Mass Art. Oxford: Oxford University Press, 1998.DUTTON, Denis, "Artistic Crimes" in: The British Journal of Aesthetics 19 (1979), s. 302-341.GOODMAN, Nelson, "Umění a autenticita" in: týž, Jazyky umění, Praha: Academia, 2007, s. 87-95.KULKA, Tomáš, Umění a falzum. Praha: Academia, 2004.KULKA, Tomáš, Umění a kýč. Praha: Torst, 2000.KOESTLER, Arthur, "The Aesthetics of Snobbery" in: Horizon 8 (1965), s. 50-53.NOVITZ, David, "Spory o umění" in: Aluze 1 (2006), s. 134-145.SIBLEY, Frank, "Estetické pojmy" in: Zuska, V. (ed.), Umění, krása, šeredno: texty z estetiky 20. století. Praha: Karolinum, 2003, s. 23-48.WALTON, Kendall, "Kategorie umění" in: Zuska, V. (ed.), Umění, krása, šeredno: texty z estetiky 20. století. Praha: Karolinum, 2003, s. 49-76.

Garant

Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.