Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 20. stol. Od Husserla k postmo (KFI / F20)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / F20 - Filozofie 20. stol. Od Husserla k postmo, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz sleduje dějiny filosofie v 19. a ve 20. století s důrazem na směry, které jsou paralelní se striktním scientismem, pozitivismem a pozdější filosofií jazyka, nebo jsou s nimi dokonce v opozici. Všímá si dějin pohegelovské filosofie, rané filosofie člověka (Feuerbach, Marx) a romantické reakce na racionalismus osvícenství, jak vrcholí v iracionalistických směrech (Schopenhauer, Nietzsche Kierkegaard). Sleduje diskusi o povaze věd a všímá si rozvoje hermeneutiky a fenomenologie na přelomu století. Analyzuje dědictví fenomenologie v jejím filosofickém větvení (Heidegger, hermeneutika, existencialismus), souběžně pozoruje rozvoj antropologicky orientovaných disciplín (filosofická antropologie, personalismus, filosofie dialogu, strukturalismus) a pokusy o nové založení metafyziky. Kurz je zakončen přehledem české filosofie ve sledovaném období.

Získané způsobilosti

Absolvent získá přehled v uvedené problematice.

Literatura

Holzhey, Helmut. Filosofie 19. a 20. stol. II., Novokantovství, idealismus, realismus a fenomenologie. Praha, 2006. ISBN 80-7298-178-1.Thurnher, Rainer. Filosofie 19. a 20. století. III, Filosofie života a filosofie existence. Praha, 2009. ISBN 978-80-7298-177-9.Coreth, Emerich. Filosofie 19. století. Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-157-8.Coreth, Emerich. Filosofie 20. století. Olomouc, 2006. ISBN 80-7182-209-4.

Požadavky

Aktivní účast a vypracování seminární práce.

Garant

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.