Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozoficko antropolo. aspekty lékařství (KFI / FAS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FAS - Filozoficko antropolo. aspekty lékařství, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Veškeré vědy stojí na určitých nereflektovaných ontologických základech, které nikdy nemůžeme dostatečně vyvozovat z empirického materiálu, nýbrž jsou zde již tehdy, když se onen materiál připravuje. Tato skutečnost platí plnou měrou i pro medicínu. V dějinách medicíny lze vystopovat několik základních modů myšlení, které podmiňují samotné chápání toho, co je nemoc, jaká je její příčina či do jaké míry je léčitelná. Jedná se o medicínu magickou, archaickou, empirickou a experimentální. Jednotlivé fáze však v žádném případě nepředstavují jasně definovatelná historická období, ale jsou to mnohem fundamentálnější antropologicko filosofické přístupy k otázkám zdraví a nemoci. V tomto přednáškovém cyklu se pokusíme odhalovat prvky těchto modů v současném experimentálním paradigmatu. Neboť je zřejmé, že soudobá medicína je prvky jak magické, tak archaické i empirické medicíny nabyta, a to často nereflektovaně, což může některé terapeutické postupy činit neúčinnými.

Získané způsobilosti

Získání přehledu o dané problematice.

Literatura

Porter, R., & Hořejší, J. Dějiny medicíny: od starověku po současnost. Praha: Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-287-2.http://kfil.upol.cz/index.html. Laín Entralgo, P., Forbelský, J., & Forbelský, J. Nemoc a hřích: od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze. Praha: Vyšehrad, 1995. ISBN 8070211288.Feyerabend, P., K. Tři dialogy o vědění. Le Fanu, J., & Čechová, A. Vzestup a pád moderní medicíny. Praha: Academia, 2001. ISBN 8020008799.Foucault, M., Havlíček, J., & Pelikán, Č. Zrození kliniky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-29-8.

Požadavky

Kolokvium o tématech kurzu.

Garant

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.