Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie dějin (KFI / FD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FD - Filozofie dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Česká historiografie je ve zvláštní situaci. Na jedné straně bylo pro českou historiografii typické filosoficko-historické zkoumání českých dějin. Tzv. spor o smysl českých dějin ale probíhal v rámci jednoho paradigmatu - střetli se v něm zastánci různých esenciálních, ve středověkém smyslu slova realistických pojetí filosofií dějin. Na jedné straně fronty stáli metafyzičtí myslitelé, hledající jednotící významový rámec českých dějin (Masarykova humanismus, Pekařův národ), kteří často vedli vášnivé spory dokonce mezi sebou navzájem, a proti nim stáli naivní pozitivisté, kteří již nehledali objektivní realitu za jednotlivými historickými fakty, ale přímo v nich samých. Tento spor byl částečně potlačen marxistickou historiografií, která naplňovala očekávání obou stran konfliktu. Vedle tohoto esenciálního pojetí filosofie dějin však existuje ještě jeden význam spojení filosofie dějin, který zůstal v české historiografii prakticky nereflektován. Filosofie dějin není v tomto významu hledáním objektivní reality v, nebo za historickými fakty, která je spojuje v jeden smysluplný a účelný celek, ale je prostě metateorií historiografie. Jedinou metateorií, se kterou se dnes můžeme setkat, jsou zejména Třeštíkovy úvahy o historiografii inspirované francouzskou postmoderní a relativistickou filosofií. Nejen s tímto francouzským útokem, ale i s metateorií svého oboru, se čeští historiografové inspirovaní často německou vědou 19. století neumějí, nebo nechtějí vyrovnat. Metateoretické problémy přírodní vědy jsou řešeny často v rámci, či za pomoci analytické, resp. postquinovské filosofie. Historiografové jsou v těžké situaci, když se prakticky nemají kam obrátit o pomoc, neboť analytická filosofie dlouhou dobu a z různých důvodů humanitní vědy opomíjela.

Získané způsobilosti

Rozlišit různé významy filosofie dějin. Seznámit se s ontologickým pojetím filosofie dějin. Pokusit v teoretické i dějinně-empirické rovině přistoupit kriticky právě k tomuto pojetí filosofie dějin.

Literatura

G.W.F. Hegel. Filosofie dějin. Dušan Třeštík. Mysliti dějiny.

Požadavky

Aktivní příprava na semináře, esej na konci semestru.