Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická východiska konzervatismu (KFI / FVK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FVK - Filozofická východiska konzervatismu, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět se zaměřuje na analýzu filozofických východisek hlavních konzervativních zásad, které formuluje především zakladatel tohoto směru Edmund Burke.1. Konzervace a korekce2. Autorita3. Kontinuita4. Tradice5. Ústava6. Pojetí času v konzervativní tradici

Získané způsobilosti

Absolvent předmětu získá přehled o základních idejích a filozofických východiscích konzervatismu.Rozumí filozofickým koncepcím, které konzervatismus formují. Zná jejich teoretická východiska i historické souvislosti, jakož i praktické důsledky konzervativního pohledu na jedince a společnost. Absolvent kurzu umí analyzovat klasický, respektive odborný text a rozumí mu. Dokáže veřejně prezentovat výsledky své akademické práce a je rovněž schopen pohotově reagovat v diskusi.Absolvent předmětu umí rozpoznat a zformulovat teoretický, tj. především politicko-filozofický kontext aktuálního společenského dění, které souvisí s konzervativním pohledem na jedince a společnost. Je schopen orientovat se v politických problémech současnosti, které odkazují ke konzervativní tradici.Umí napsat odborný text, jenž reflektuje politické dění v širších souvislostech.

Literatura

Hobbes, T., Mertl, J., & Hrůša, J. (1941). Leviathan, neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. V Praze: Melantrich. Heywood, A., & Masopust, Z. (2005). Politické ideologie. Praha: Eurolex Bohemia. Scruton, R., Plzák, A., & Pithart, P. (1993). Smysl konzervatismu. Praha: Torst. Garner, Oldenquist. Society and the Individual. Belmont - California. Burke. Úvahy o revoluci ve Francii. Brno, 1997. Ortega y Gasset, J., Váňa, M., Černý, V., & Forbelský, J. (1993). Vzpoura davů. Praha: Naše vojsko.

Požadavky

Hodnotící metodyReferát, seminární prácePožadavkyAktivní účast v hodině, plnění zadaných úkolů

Garant

PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.