Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie vrcholné renesance a raného no (KFI / FVR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FVR - Filosofie vrcholné renesance a raného no, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. vývoj renesančního humanismu a profil díla L. Vally2. Mikuláš Kusánský - profil jeho díla a jeho vliv v 16. a 17. století3. rozvoj renesančního platonismu a charakteristika filosofie M. Ficina a F. Patrizziho4. podoby renesančního aristotelismu a aristotelská tradice v Padově; problém dokazatelnosti nesmrtelnosti duše u P. Pomponazziho5. Paracelsova přírodní filosofie a chemická medicína a její hlavní představitelé v 16. a 17. století6. filosofické myšlení ve druhé polovině 16. století: zápas o metodu, druhá scholastika, filosofie přírody od Telesia po Campanellu7. hlavní proudy filosofie 17. století: kartezianismus, paracelsismus, anglický platonismus (H. Moore, R. Cudworth), anglický empirismus a řešení gnozeologických problémů (F. Bacon, J. Locke)8. význam díla B. Spinozy, G. W. Leibnize, D. Huma

Získané způsobilosti

Získání přehledu o problematice raně novověké filozofie.

Literatura

http://kfil.upol.cz/index.html.

Požadavky

samostatný výklad povahy a významu nosných filosofických koncepcí daného období

Garant

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.