Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické základy totalitních ideologi (KFI / FZTI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FZTI - Filozofické základy totalitních ideologi, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět se zaměřuje na analýzu filozofických východisek hlavních principů totalitních ideologií, které se naplno projevily ve 20. století.Základním tématem je uspořádání vztahu mezi státem a jedincem.1. Utopie (More)2. Marxismus, komunismus (Marx, Engels, Lenin)3. Nacismus, fašismus (Hitler, Mussolini).Předmět se soustředí nejen na výklad myšlenek a teorií zakladatelů jednotlivých směrů, nýbrž také na pochopení vývoje zkoumaných ideologií až do současnosti.

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu získá přehled o hlavních totalitních ideologiích, o jejich filozofických východiscích a klíčových idejích.Rozumí teoretickým koncepcím, které formují totalitní ideologie 20. století. Zná jejich teoretická východiska, praktické důsledky i hlavní představitele. Absolvent kurzu umí analyzovat klasický, respektive odborný text a rozumí mu. Dokáže veřejně prezentovat výsledky své akademické práce a je rovněž schopen pohotově reagovat v diskusi.Umí napsat odborný text z oblasti, na kterou se předmět zaměřuje.Absolvent předmětu umí rozpoznat a zformulovat teoretický, tj. především politicko-filozofický kontext aktuálního společenského dění, které souvisí s politickým extremismem. Umí napsat odborný text, jenž reflektuje politické dění v širších souvislostech.

Literatura

Bauer, F., & Svátek, F. (1994). Hitlerův Můj boj očima historiků. Praha: Univers. Hobbes, T., Mertl, J., & Hrůša, J. (1941). Leviathan, neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. V Praze: Melantrich. Marx, K., Engels, F., & Dvořáček, Z. (1962). Manifest Komunistické strany. Praha: Mladá fronta. Lenin, V. I. (1950). Marxismus a revisionismus. V Praze: Svoboda, Vydavatelství knih. Havel, V. (1990). Moc bezmocných. Praha: Lidové noviny. Heywood, A., & Masopust, Z. (2005). Politické ideologie. Praha: Eurolex Bohemia. Garner, Oldenquist. Society and the Individual. Belmont - California. More, T., Křivský, P., Ryba, B., & Halada, J. (1978). Utopie. Praha: Mladá fronta.

Požadavky

Hodnotící metodyReferát, seminární práce.PožadavkyAktivní účast v hodině, plnění zadaných úkolů

Garant

PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.