Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie vrcholné ren. a ran.novovověku (KFI / RRN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / RRN - Filosofie vrcholné ren. a ran.novovověku, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. vývoj renesančního humanismu a profil díla L. Vally2. Mikuláš Kusánský - profil jeho díla a jeho vliv v 16. a 17. století3. rozvoj renesančního platonismu a charakteristika filosofie M. Ficina a F. Patrizziho4. podoby renesančního aristotelismu a aristotelská tradice v Padově; problém dokazatelnosti nesmrtelnosti duše u P. Pomponazziho5. Paracelsova přírodní filosofie a chemická medicína a její hlavní představitelé v 16. a 17. století6. filosofické myšlení ve druhé polovině 16. století: zápas o metodu, druhá scholastika, filosofie přírody od Telesia po Campanellu7. hlavní proudy filosofie 17. století: kartezianismus, paracelsismus, anglický platonismus (H. Moore, R. Cudworth), anglický empirismus a řešení gnozeologických problémů (F. Bacon, J. Locke)8. význam díla B. Spinozy, G. W. Leibnize, D. Huma

Získané způsobilosti

Studenti mají vhled do renesanční a raně novověké filosofie, umějí rekonstruovat argumentační postupy hlavních postav období týkající se vybraných témat (důstojnost člověka, nesmrtelnost duše, racionalismus versus empirismus etc.) Studenti umějí využít argumentace v současných filosofických diskusích.

Literatura

Locke, J., & Dokulil, M. (2012). Esej o lidském chápání. Praha: OIKOYMENH. Spinoza, B., Sobotka, M., Sobotka, M., & Hubka, K. (1977). Etika. Praha: Svoboda. Coreth, E., Schöndorf, H., & Mik, D. (2002). Filosofie 17. a 18. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. Scruton, R., & Ogrocký, J. (2005). Krátké dějiny novověké filosofie: od Descarta k Wittgensteinovi. Brno: Barrister & Principal. Petrarca, F. (2004). Mé tajemství. Praha. Descartes, R., Glombíček, P., & Marvan, T. (2010). Meditationes de prima philosophia =: Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH. Leibniz, G. W., Husák, J., & Sobotka, M. (1982). Monadologie a jiné práce. Praha: Svoboda. Röd, W., & Karásek, J. (2001). Novověká filosofie. Praha: OIKOYMENH. Röd, W., & Karásek, J. (2004). Novověká filosofie. Praha: OIKOYMENH. Pico della Mirandola, G., Nejeschleba, T., & Sanetrník, D. (2005). O důstojnosti člověka. Praha: OIKOYMENH. Erasmus Rotterdamský, D., Sanetrník, D., & Korteová, K. (2006). O svobodné vůli. Praha: OIKOYMENH. Kristeller, P. O., Nejeschleba, T., & Nejeschleba, T. (2007). Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad. Descartes, R., Fiala, J., & Balík, V. (2000). Pravidla pro vedení rozumu. Praha: OIKOYMENH. Descartes, R., Marvan, T., Glombíček, P., Marvan, T., & Glombíček, P. (1998). Principy filosofie: výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy princezně Alžbětě Falcké : bilingva. Praha: Filosofia. Hankins, J., & Pokorný, M. (2011). Renesanční filosofie. Praha: OIKOYMENH. Descartes, R., & Szathmáryová-Vlčková, V. (1992). Rozprava o metodě. Praha: Svoboda. & Hankins, J. (2007). The Cambridge companion to Renaissance philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. Hobbes, T., Sobotka, M., & Balík, V. (1988). Výbor z díla. Praha: Svoboda. Hume, D., Moural, J., & Moural, J. (1996). Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda.

Požadavky

samostatný výklad povahy a významu nosných filosofických koncepcí daného období

Garant

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.