Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morphosyntax 4 (KGN / 1JC2A)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGN / 1JC2A - Morphosyntax 4, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem kurzu je studenty jazykově připravit na další studium germanistiky. Základní náplní je prohlubování znalostí německé gramatiky, zvyšování schopnosti rozumět psaným textům i mluveným projevům a aktivní schopnosti komunikovat v německém jazyce. Součástí kurzu je obsahová i jazyková analýza odborných textů (esejů, vědeckých a populárně naučných článků) vztahujících se k jednotlivým humanitním oborům. Studenti budou dále seznámeni s obecnými zásadami vědecké práce a konfrontováni se stavbou a slovní zásobou odborných textů i se základními obecnými principy vědecké práce (práce s prameny, se sekundární literaturou). Součástí semináře budou též knihovní exkurze; studenti se seznámí s různými možnostmi rešerší a také s výhodami i úskalími práce s internetovými zdroji.

Získané způsobilosti

Prohloubení znalostí německé gramatiky, schopnost rozumět psaným textům i mluveným projevům a aktivní schopnosti komunikovat v německém jazyce, znalost obecných zásad vědecké práce (práce s prameny, se sekundární literaturou).

Literatura

Meil, Kläre; Arndt, Margit. ABC der starken Verben. Ismaning, 1976. Moennighoff, Burkhard/ Meyer-Krentler, Eckhard. Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. München, 2005. Rieger, Marie A. Bausteine Fachdeutsch für Wissenschaftler. Geschichte. Heidelberg, 1997. Hamm, Christian. Bausteine Fachdeutsch für Wissenschaftler. Philosophie. Heidelberg, 1989. Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München, 2001. Franck, Norbert; Stary, Joachim. Die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Paderborn, 2006. Dudenredaktion. DUDEN. Die Grammatik. Mannheim, 2005. Dr. Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. EM neu 2008 Hauptkurs. Ismaning: Hueber, 2008. Siegel, Martin. Sprache, Stil, Struktur: Analyse und Komposition von Texten im Studium. Olomouc, 2000. Křížková, Zdenka; Nový, Jiří. Übungen zur deutschen Morphologie. Olomouc, 2006. Rinas, Karsten. Vorsicht - Fehler! Odstraňujeme nejčastější "české" chyby v němčině. Plzeň, 2003.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, splnění všech zadaných úkolů, letní semestr je ukončen písemnou zkouškou.

Garant

doc. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr.

Vyučující

PhDr. Oldřich BřenekMgr. Michaela Kaňovská, Ph.D.Mgr. Marie Krappmann, Ph.D.Mgr. Michal KuncMgr. Veronika Opletalová, Ph.D.doc. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr.