Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morphosyntax 1 (KGN / 1MO1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGN / 1MO1 - Morphosyntax 1, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Ucelený přehled klasifikace slovních druhů, popis regularit flexe, otázky normy atd. Gramatické kategorie hlavních slovních druhů, tj. sloves, substantiv a adjektiv. systém německé gramatiky, komparativní pohled ve srovnání s češtinou. Praktické procvičování v seminářích, rozšiřování jazykové kompetence.

Získané způsobilosti

Po absolvování dvousemestrálního cvičení z morfologie zvládne student praktickou znalost německé gramatiky, získá ucelený přehled o základním systému německé deskriptivní gramatiky a schopnost vytvářet samostatné gramaticky správné textové útvary.

Literatura

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München, 2001. Křížková, Z.; Nový, J. Grammatische Übungen für Germanisten. Olomouc, 1999. Křížková, Zdenka; Nový, Jiří. Übungen zur deutschen Morphologie. Olomouc, 2006. Helbig, G.; Buscha, J. Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig, 1991.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, splnění všech zadaných úkolů, zimní i letní semestr je ukončen písemným testem.

Garant

doc. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr.

Vyučující

Mgr. Iva BrabcováPhDr. Oldřich BřenekMgr. Michaela Kaňovská, Ph.D.Mgr. Marie Krappmann, Ph.D.Mgr. Veronika Opletalová, Ph.D.doc. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr.Mgr. Michal RubášBc. Viktor Tichák