Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul Sprachwissenschaft * (KGN / BSZSJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGN / BSZSJ - Modul Sprachwissenschaft *, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Státní bakalářská zkouška se skládá z ústní zkoušky z modulu lingvistika. Student "losuje" jeden z okruhů předem známého kánonu otázek.

Získané způsobilosti

Absolvent zvládne metodiku vědecké práce: bude mít všeobecnou schopnost rozebírat jazykové jevy z lingvistického hlediska; bude senzibilizován pro vnímání a pochopení jazyka jako organonu poznání, instrumentu pro vědecké uchopení světa a tvůrce myšlenkových a ideových/ ideologických paradigmat.

Literatura

Bergmann, R., Pauly, P., & Schlaefer, M. (1981). Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. Rinas, K. (2013). Einführung in die Sprachwissenschaft. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Linke, A., Nussbaumer, M., & Portmann, P. R. (2004). Studienbuch Linguistik. Tübingen: Max Niemeyer.

Požadavky

Úspěšně vykonat lingvistickou část bakalářské zkoušky.

Garant

prof. Mgr. Jörg Krappmann, Ph.D.