Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vorlesung Literatur (KGN / LP34)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGN / LP34 - Vorlesung Literatur, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Příklady obsahu jednotlivých přednášekLiteratura německé romantiky (Fialová)Literatura expresionismu (Fialová)Období Sturm und Drang (Topolská)Duchovní zázemí literatury výmarské klasiky (Horňáček)Rakouská moderna a avantgardy (Václavek)Charles Sealsfield a rakouský biedermeier (Krappmann)Moderní rakouská literatura po roce 45 (Eschgfäller)Vývoj přírodní lyriky (Fialová)Vývoj žánru komedie/tragedie (Topolská)Žánr grotesky (Fialová)Vývoj novely (Knápková)Postava učitele v německé moravské literatuře (Krappmann)židovské postavy (Fialová)atd.

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o literatuře a literární kritice ve vybraných epochách a tématech německy psané literatury. Zvláštní důraz je kladen na znalosti historického a kulturně-historického kontextu.

Literatura

V závislosti na zvolené epoše, tématu/Depending on the period, topic. Frenzel. Daten deutscher Dichtung, DTV. 1962. Freund, Winfried. Deutsche Lyrik. München: UTB, 1990. DTV Atlas deutsche Literatur. 1983. Gumbrecht/Link-Heer (Hrsg.). Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur und Sprachtheorie. Frankfurt/M. Suhrkamp, 1985. Strelka. Literarische Interpretation. Tübigen: UTB, 2000. Jauß. Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt/M Suhrkamp, 1970. Braak, Ivo. Poetik in Stichworten. Kiel: Ferdinand Hirt Verlag, 1980. Wellek/Warren. Theorie der Literatur. Frankfurt: Athenaeum, 1972. Petrů, Eduard. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000.

Požadavky

Požadavky k absolvování sdělí jednotliví přednášející. Přednášky jsou ukončeny ústní nebo písemnou zkouškou.

Garant

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.