Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vorlesung Literatur (KGN / LPA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGN / LPA - Vorlesung Literatur, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky s různými medievistickými tématy. Náplň literárních přednášek se vztahuje buď k jednotlivým časovým obdobím/epochám německé literatury či může být definována jako vývojové zkoumání jednoho žánru, jednoho nebo více motivů a námětů, figurálních typů. Konkrétní seznam nabízených přednášek včetně seznamu studijní literatury bývá publikován na počátku každého semestru v sylabech katedry germanistiky.

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o literatuře a literární kritice ve vybraných epochách a tématech německy psané literatury. Zvláštní důraz je kladen na znalosti historického a kulturně-historického kontextu.

Literatura

V závislosti na zvolené epoše, tématu/Depending on the period, topic. Frenzel. Daten deutscher Dichtung, DTV. 1962. Freund, Winfried. Deutsche Lyrik. München: UTB, 1990. DTV Atlas deutsche Literatur. 1983. Gumbrecht/Link-Heer (Hrsg.). Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur und Sprachtheorie. Frankfurt/M. Suhrkamp, 1985. Strelka. Literarische Interpretation. Tübigen: UTB, 2000. Jauß. Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt/M Suhrkamp, 1970. Braak, Ivo. Poetik in Stichworten. Kiel: Ferdinand Hirt Verlag, 1980. Wellek/Warren. Theorie der Literatur. Frankfurt: Athenaeum, 1972. Petrů, Eduard. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000.

Požadavky

Požadavky k absolvování sdělí jednotliví přednášející. Přednášky jsou ukončeny ústní nebo písemnou zkouškou.