Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vorlesung Literatur - Gastdozent (KGN / LS82)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGN / LS82 - Vorlesung Literatur - Gastdozent, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Náplň literárních seminářů se - podobně jako náplň přednášek - vztahuje buď k jednotlivým časovým obdobím/epochám německé literatury, či může být definována jako přehled díla jediného autora, několika příbuzných autorů, jako vývojové zkoumání jednoho žánru, jednoho nebo více motivů, námětů, figurálních typů atd.V semináři je ovšem - narozdíl od přednášky - kladen důraz především na práci s konkrétními texty primární a sekundární literatury a na tvůrčí studentskou práci.Konkrétní seznam nabízených seminářů včetně seznamu studijní literatury bývá publikován na počátku každého semestru v sylabech katedry germanistiky.Některé semináře mají formu "workshopu", což znamená, že není předem dán vzdělanostní horizont, kterého nutno dosáhnout, většinou není dopředu ohraničen ani kánon textů a struktura kurzu, nýbrž vše "vzniká za pochodu" v diskusích studentů s vedoucím kurzu.Příklady obsahu jednotlivých seminářů:- Teorie románu v praxi: polyfonie, dialogicita, intertextualita- Kunstmaerchen- Legenda jako žánr; moderní legendy- Groteska: ošklivost jako estetická kategorie- Dopisy, eseje: "jiné literární cesty"- Romantika a Židé- Vampire in der deutschen LiteraturBiblische Frauengestalten und deren Bearbeitung in der Literatur- Heinrich von Kleist- Texty pražské německé literatury- Generační problémy v literatuře po 1945- Moderní německá lyrika: písňové texty- Řecká mytologie jako rezervoár motivů a témat německé literatury- Starý a Nový zákon jako rezervoár motivů a témat německé literaturyFormu "workshopu" mají/měly např. tyto kurzy:- nejnovější německá a rakouská literatura, "Neuerscheinungen": diskuse nad nejnovější literaturou a recenzemi k ní- experiment Střední Evropa: hledání, archivace a komentování textů (české i německé provenience) k tématu Mitteleuropa- rukopisy v archivech moravských knihoven: četba a interpretace- texty moravské německé literatury pro Č.rozhlas Olomouc, pro výstavu Toulky německou literární Olomoucí atd.

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o literatuře a literární kritice ve vybraných epochách a tématech německy psané literatury. Zvláštní důraz je kladen na znalosti historického a kulturně-historického kontextu. Výsledná kompetence rovněž spočívá ve schopnosti samostatně interpretovat literární text a zkoumat ho v souvislostech literárně historických i obecně historických, estetických, sociologických a v komparativním vztahu k literatuře mateřského jazyka/či literatuře druhého oboru.

Literatura

V závislosti na zvolené epoše, tématu/Depending on the period, topic. Frenzel. Daten deutscher Dichtung, DTV. 1962. Freund, Winfried. Deutsche Lyrik. München: UTB, 1990. DTV Atlas deutsche Literatur. 1983. Gumbrecht/Link-Heer (Hrsg.). Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur und Sprachtheorie. Frankfurt/M. Suhrkamp, 1985. Strelka. Literarische Interpretation. Tübigen: UTB, 2000. Jauß. Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt/M Suhrkamp, 1970. Braak, Ivo. Poetik in Stichworten. Kiel: Ferdinand Hirt Verlag, 1980. Wellek/Warren. Theorie der Literatur. Frankfurt: Athenaeum, 1972. Petrů, Eduard. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000.

Požadavky

Požadavky k absolvování semináře sdělí jednotliví vyučující semináře studentům na začátku semináře. Počet udělených kreditů závisí na množství práce vložené do absolvování semináře. Obecně platí: 1 kr - smysluplná účast, 2kr. - účast s diskusními příspěvky, 3kr. - úspěšný ústní referát, 4kr. - úspěšný ústní referát + písemná seminární práce. Vyučující má právo, požadavky ke získání kreditů modifikovat.

Garant

prof. Mgr. Jörg Krappmann, Ph.D.

Vyučující

prof. Mgr. Jörg Krappmann, Ph.D.