Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vorlesung Literatur (KGN / LTPD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGN / LTPD - Vorlesung Literatur, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Příklady obsahu jednotlivých přednášek:1. Starší německá literatura2. Středověká dvorská literatura3. Renesance a humanismus4. Baroko5. Osvícenství6. Sturm und Drang7. Klasika8. Romantika9. Mezi klasikou a romantismem10. Biedermeier11. Vormärz. Junges Deutschland12. Realismus v Německu13. Realismus v Rakousku a Švýcarsku14. Naturalismus15. Rakouská moderna16. Německá moderna17. Expresionismus18. Literatura mezi válkami v Německu19. Literatura mezi válkami v Rakousku a Švýcarsku20. Exil21. Pražská německá literatura22. Literatura po 1945 v Německu23. Literatura po 1945 v Rakousku a Švýcarsku

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o literatuře a literární kritice ve vybraných epochách a tématech německy psané literatury. Zvláštní důraz je kladen na znalosti historického a kulturně-historického kontextu.

Literatura

V závislosti na zvolené epoše, tématu/Depending on the period, topic. Frenzel. Daten deutscher Dichtung, DTV. 1962. Freund, Winfried. Deutsche Lyrik. München: UTB, 1990. DTV Atlas deutsche Literatur. 1983. Gumbrecht/Link-Heer (Hrsg.). Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur und Sprachtheorie. Frankfurt/M. Suhrkamp, 1985. Strelka. Literarische Interpretation. Tübigen: UTB, 2000. Jauß. Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt/M Suhrkamp, 1970. Braak, Ivo. Poetik in Stichworten. Kiel: Ferdinand Hirt Verlag, 1980. Wellek/Warren. Theorie der Literatur. Frankfurt: Athenaeum, 1972. Petrů, Eduard. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000. Gutzen, Dieter; Oellers, Norbert; Petersen Jürgen. Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1989. Rötzer, Hans. Geschichte der deutschen Literatur. Epochen, Autoren, Werke. Bamberg: Buchner, 2000. Žmegač, Viktor u.a. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin: Cornelsen, 1997. Stromšík, Jiří. Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi. Kapitoly z německé literatury. Jinočany: H & H, 1994.

Požadavky

- prezenční tutoriál, řízené samostatné studium-zpracování analýzy v rozsahu 15 stran+ zkouška

Garant

prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.

Vyučující

prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.