Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální směry a problémy historiografie (KHI / ASPHI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / ASPHI - Aktuální směry a problémy historiografie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Téma je vedle raně novověké materie iberoamerického světa (dobytí a osvobození Latinské Ameriky) zaměřeno na středoevropsko-latinskoamerické vztahy, a to na příkladu vystěhovalectví a exilu. Věnuje pozornost středoevropskému cestopisu jako prameni k historii Latinské Ameriky. Specializovaná témata historického místopisu, historické kartografie a historické geografie aplikuje v Latinské Americe na příkladu planiny jezera Titicaca. Současné období je přednostně zastoupeno hlubšími sondami do bilaterálních vztahů mezi Československem a vybranými latinskoamerickými zeměmi, především Argentinou.

Získané způsobilosti

Absolvent je schopen studovanou specializaci uplatnit ve své pedagogické a další odborné práci v daném oboru.

Literatura

J. Polišenský ? I. Barteček. Dějiny Iberského poloostrova. Do přelomu 19. a 20. století. Olomouc, 2002.

Požadavky

Aktivní účast ve výuce a plnění zadaných úkolů.

Garant

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.