Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římskokat. církev a pol. katolicismus 2 (KHI / PK21)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / PK21 - Římskokat. církev a pol. katolicismus 2, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět se zabývá vývojem politického katolicismu od křesťansko-sociálních idejí 19. století přes papežskou encykliku Rerum novarum až po vznik prvních katolických stran v českém prostředí a ve střední Evropě. Sleduje období poválečné krize římsko-katolické církve, pokusy o kulturní boj, které se nejvýrazněji objevily v českých zemích. Vývoj Československé strany lidové a její obranná politika v prvních letech první ČSR, stabilizace a demokratizační postoj ve 30. letech 20. století. Předmět sleduje a rozebírá postoj nacionálního socialismu k římsko-katolické církvi, osudy římsko-katolické církve za 2. světové války, pronásledování činitelů politického katolicismu a emigraci. Vývoj ČSL po roce 1945, spory mezi státem a církví po roce 1948, pronásledování římsko-katolické církve a představitelů politického katolicismu za komunistického režimu.

Získané způsobilosti

Student má přehled o vztazích Církve římskokatolické a Československé republiky a o nejvýznamnějších meznících jejich vývoje. Zná také významné osobnosti, které je ovlivňovaly jak v celostátním, tak také v regionálním měřítku.

Literatura

Halas, F. X. Fenomén Vatikán: idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svatého stolce, české země a Vatikán. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004.

Požadavky

Aktivní účast ve výuce, referát.

Garant

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.