Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová přednáška z arch. pro his. 2 (KHI / XVPA2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / XVPA2 - Výběrová přednáška z arch. pro his. 2, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Studenti si vybírají z aktuálně nabízených přednášek a přednášejících (realizovány jsou však pouze některé, podle zájmu studentů). Studenti musejí povinně absolvovat jednu přednášku v jednom semestru. Pro každý ročník a semestr jsou doporučovány určité přednášky. Sylaby jednotlivých předmětů viz. www. historie.upol.cz/studium-sylaby.php.V zimním semestru 2014/2015 je možné si jako XVPA2 či XVPA3 vybrat z níže uvedeného seznamu. Přednášky budou realizovány pouze v blocích a v daných termínech (tedy mimo oficiální rozvrh!!!).Sylaby přednášek jsou zveřejněny na webu katedry, složka Studium Sylaby předmětů (jako Výběrové přednášky z archeologie a Výběrové přednášky z interdisciplinárního oboru).Zdeňka Nerudová - Paleolitické technologiezahájení 31.10.2014pátek 8,45 12,00 hodpouze v termínech:31.10, 7.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12.Lubor Smejtek - Počátky metalurgie barevných kovů a bronzová industrie v pravěku střední Evropyzahájení 20.11.2014Čtvrtek/pátek (standard ČT 15,00-18,15 hod a PA 8,45 12,00 hod)pouze v termínech: 20./21.11.; 4./5.12.; 11./12.12.Martin Golec Vybrané kapitoly z doby bronzové a halštatuzahájení 2.10.2014Čtvrtek/pátek (standard ČT 15,00-18,15 hod a PA 8,45 12,00 hod)pouze v termínech:čtvrtek: 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11.pátek: 31.10.Petr Hejhal Středověká militariazahájení 6.11.2014Čtvrtek/pátek (standard ČT 15,00-18,15 hod a PA 8,45 12,00 hod)pouze v termínech:6./7.11., 13./14.11. a 4./5.12.

Získané způsobilosti

Znalost archeologické problematiky ve vybraném tématu..

Literatura

Podborský, V. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Skripta FF MU v Brně. Brno, 2006. více autorů. Archeologie pravěkých Čech 1-7. Praha, 2007. Svoboda, J. Čas lovců. Brno, 1999. Podborský, V. Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská. Brno, 1993.

Požadavky

Aktivní účast na výuce.

Garant

Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D.Mgr. Petr Hejhaldoc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.Mgr. Ludmila Kaňáková-Hladíková, Ph.D.prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.Miroslav PlačekIng. Petr Škrdla, Ph.D.Mgr. Pavel Šlézarprof. PhDr. Josef Unger, CSc.