Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římská literatura1 (KKF / RIL1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKF / RIL1 - Římská literatura1, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tématem přednáškového cyklu jsou dějiny římské literatury od jejich počátků až do 5. století. Přednáška sleduje základní trendy v literární komunikaci jednotlivých etap římské literatury, od archaického doby, přes klasické období, až po literaturu raného a pozdního císařství.V rámci projektu UPlift - Rozšíření a systematizace výuky ve světových jazycích na FF UP, reg. č. 141;. CZ.1.07/2.2.00/28.0033, proběhla v zimním semestru 2013/14 přednáška pana Reinera Jakobiho z Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Německo, na téma CARMINA FIGURATA OF OPTATIANUS PORFYRIUS.Studijní materiály naleznete na: https://courseware.upol.cz/wps/portal/place_courseware/kkf/ril1.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami římské literatury od jejích počátků až do 4. století po Kr. Studenti získají základní přehled o literání komunikaci v jednotlivých etapách římské historie, budou seznámeni s vývojem jednotlivých literárních žánrů a také s nejdůležitějšími autory a díly římské literatury.

Literatura

Conte, G. B. Dějiny římské literatury. Praha, 2003. Albrecht, M. von. Römische Literaturgeschichte. Stuttgart, 1994. Šubrt, J. Římská literatura. Praha, 2005. Howatson, M. C. The Oxford Companion to Classical Literature. Oxford - New York, 1993.

Požadavky

Aktivní účast na přednáškách.

Garant

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.