Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římská literatura 2 (KKF / RIL2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKF / RIL2 - Římská literatura 2, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Poezie v Augustově době2. Seneka a římská tragédie3. Lucanus a fláviovská epika4. Římská satira5. Tacitus a historiografie v raném císařství6. Římský román (Petronius a Apuleius)

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami římské literatury od jejích počátků až do 2. století po Kr. Studenti získají základní přehled o literání komunikaci v jednotlivých etapách římské historie, budou seznámeni s vývojem jednotlivých literárních žánrů a také s nejdůležitějšími autory a díly římské literatury.

Literatura

Albrecht, M. von. Römische Literaturgeschichte. Stuttgart, 1994. Šubrt. Římská literatura. Praha, 2005. Conte, G. B. Římská literatura. Praha, 2003. Howatson, M. C. The Oxford Companion to Classical Literature. Oxford - New York, 1993.

Požadavky

Účast na přednáškách, složení závěrečného kolokvia.

Garant

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.