Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální výzkumy v dějinách hudby (KMU / 91ADH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMU / 91ADH - Aktuální výzkumy v dějinách hudby, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah předmětu je stanoven vyučujícím a zkoušejícím pedagogem částečně společně pro celou skupinu doktorandů a částečně individuálně s ohledem na odborné zaměření konkrétních doktorandů, a to po dohodě s jejich školiteli. Přednáška je zaměřena výběrově na některé nejnovější poznatky dějin hudby. Součástí předmětu je i samostatná práce studentů a skupinová diskuse o jejich referátech.Obsah předmětu je rámcově dán strukturou následujících bodů :1/ Pochybnosti nad možnostmi historiografického poznání (H. H. Eggebrecht, J. Černý)2/ Metoda a historiografický výzkum (R. Descartes, P. K. Feyerabend)3/ Metoda a historiografický výzkum (C. Dahlhaus)4/ Výzkum hudební recepce5/ Důležitost historického bádání (F. Nietzsche, J. Patočka)6/ Induktivní metoda (K. R. Popper)7/ Filozofie a fenomenologie (H. Arendtová, I. Blecha)8/ Syntetické práce a dílčí monografické studie (J. Fukaš, M. Ottlová)9/ Vybrané publikace, jejich analýza a hodnocení (J. Křesťan a Z. Nejedlý)10/ Vybrané publikace, jejich analýza a hodnocení (muzikologické časopisy)11/ Vybrané publikace, jejich analýza a hodnocení (produkce Divadelního ústavu)12/ Vybrané publikace, jejich analýza a hodnocení (H. Spurná a hudební divadlo)

Získané způsobilosti

Zvládnutí aktuálních poznatků a metod ve specializované oblasti dějin hudby.Student získá přehled o možnostech i limitech hudebně historického bádání, o originálních i problematických metodologických koncepcích historické hudební vědy (např. induktivní metoda, strukturní historiografie). Diskuse o způsobech kritiky a zveřejňování pramenů by měla podnítit citlivost vůči primárním informačním zdrojům, aby byl student sám schopen rozhodnout, jak nejlépe pramen použít.

Literatura

W. Keil, ed. Basistexte Musikästhetik und Musiktheorie. München, 2007. C. Dahlhaus. Foundations of Music History. Cambridge, 1983. K. R. Popper. Logika vědeckého bádání. Praha, 2000. H. H. Eggebrecht. Musik im Abendland. München, 2005. R. Descartes. Rozprava o metodě. Praha, 1992. P. K. Feyerabend. Rozprava proti metodě. Praha, 2001. Specifická literatura podle zaměření doktoranda.

Požadavky

Vypracování a přednesení referátu o stavu pramenů a literatury a hudebně historických souvislostech předmětu disertace. Požadavky k navazující zkoušce jsou stanoveny částečně společně pro celou skupinu a částečně individuálně na základě doporučené cizojazyčné a domácí literatury.

Garant

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.