Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální výzkumy v estetice hudby a jiný (KMU / 91AEH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMU / 91AEH - Aktuální výzkumy v estetice hudby a jiný, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah předmětu je stanoven vyučujícím a zkoušejícím pedagogem částečně společně pro celou skupinu doktorandů a částečně individuálně s ohledem na odborné zaměření konkrétních doktorandů, a to po dohodě s jejich školiteli. Přednáška je zaměřena výběrově na některé nejnovější poznatky hudební estetiky, případně jiné muzikologické disciplíny. Součástí předmětu je i samostatná práce studentů a skupinová diskuse o jejich referátech (estetických rozborech).

Získané způsobilosti

Zvládnutí aktuálních poznatků a metod ve specializované oblasti hudební estetiky, případně jiné muzikologické disciplíny.

Literatura

Poledňák, I. (2006). Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum. Scruton Roger. (2009). Hudobná estetika. Bratislava. Scruton, R. (2005). Estetické porozumění: eseje o filosofii, umění a kultuře. Brno: Barrister & Principal. Specifická literatura podle zaměření doktoranda. null

Požadavky

Vypracování a přednesení referátu souvisejícího s tématem disertace. Požadavky k navazující zkoušce jsou stanoveny částečně společně pro celou skupinu a částečně individuálně na základě doporučené cizojazyčné a domácí literatury.

Garant

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.