Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální výzkumy v teorii hudby (KMU / 91ATH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMU / 91ATH - Aktuální výzkumy v teorii hudby, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah předmětu je stanoven vyučujícím a zkoušejícím pedagogem částečně společně pro celou skupinu doktorandů a částečně individuálně s ohledem na odborné zaměření konkrétních doktorandů, a to po dohodě s jejich školiteli. Přednáška je zaměřena výběrově na některé nejnovější poznatky hudební teorie a metody hudební analýzy. Součástí předmětu je i samostatná práce studentů a skupinová diskuse o jejich referátech (hudebních analýzách). Ústředním tématem je komplexní analýza (tj. analýza všech určujících složek) hudebního díla, případně i analýza hudebního projevu nemajícího charakter "opus perfectum". Konkrétní hudební dílo (skupina děl, projev) je navíc pojímáno v příslušných hudebně sémantických, psychologických, sociologických, historických i mimohudebních a společenských souvislostech (postup od hudební autonomie k heteronomii).

Získané způsobilosti

Získání aktuálních poznatků ve specifické oblasti teorie hudby a osvojení současných metod uplatňovaných při analýze hudebních struktur dané oblasti.

Literatura

Risinger Karel. Hierarchie hudebních celků. Praha, 1969. Kohoutek Ctirad . Hudební kompozice (s. 100-431). Praha, 1989. Janeček Karel. Tektonika. Praha, 1968. Hons Miloš. Hudební analýza. Praha, 2011. Vičar Jan. Metoda háku aneb Jak se také komponuje, AUPO, Musicologica Olomucensia IX (s. 231-239). Olomouc, 2007. Loudová Ivana . Moderní notace a její interpretace. Praha, 1998. Volek Jaroslav. Struktura a osobnosti hudby. Praha, 1988. Specifická literatura podle zaměření doktoranda. Spisy K. Janečka, A. Forteho, C. Kohoutka, V. Tichého aj.

Požadavky

Vypracování seminární práce - komplexní analýzy zvoleného hudebního díla souvisejícího s tématem disertace. Text je po jeho přednesení, prodiskutování a dopracování nabídnut k publikování některému z odborných hudebních periodik. Požadavky k navazující zkoušce jsou stanoveny částečně společně pro celou skupinu a částečně individuálně na základě doporučené cizojazyčné a domácí literatury.

Garant

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.