Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akustika (KMU / A)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMU / A - Akustika, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Fyzikální akustika - kmitání (základní parametry a veličiny kmitavého pohybu, interference, harmonické spektrum).2) Fyzikální akustika - vlnění (základní parametry a veličiny, typy vlnění, interference, šíření vln v prostoru, akustický stín, Huyghensův princip a jeho důsledky).3) Fyziologická akustika - sluchový orgán, jeho stavby a funkce.4) Fyziologická akustika - sluchové prahy, binaurální slyšení a jeho důsledky, maskování.5) Akustické parametry hudebního signálu - oscilogram, obalová křivka, typy signálu z hlediska frekvenčních vlastností a charakteru amplitudy.6) Organoakustika - vymezení hudebního nástroje z akustického hlediska, specifika hudebních nástrojů v reálném prostoru (vyzařování, rezonanční vlastnosti apod.).7) Metodika měření akustických parametrů hudebních nástrojů.8) Ladění - historický vývoj, akustická podtata jednotlivých typů, frekvenční normál.9) Stavební akustika - specifika obkladových materiálů, návrhy interiérů z akustického hlediska.10) Základy prostorové akustiky - Tzv. orchestrální mušle a její funkce, práce s dozvukem, odrazem, pohltivostí.11) Problematika hudebních nahrávek - živá nahrávka, studiový záznam, zvuková/hudební režie, mastering, postprodukce apod.

Získané způsobilosti

Schopnost orientovat se v základní problematice hudební akustiky.

Literatura

Syrový, Václav. Hudební akustika. Praha, 2003. Špelda, Antonín. (1978). Hudební akustika. Praha. Syrový, Václav. (2001). Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky. Praha.

Požadavky

-Pravidelná docházka-Prostudování základní a (alespoň části) doporučené literatury.-Ústní zkouška; požadována spolehlivá orientace v odpřednášené látce a problematice uvedené v (základní) literatuře.

Garant

Mgr. Petr Lyko, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr Lyko, Ph.D.