Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akustika (KMU / AK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMU / AK - Akustika, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Kmitání (vysvětlení základních fyzikálních veličin a parametrů kmitavého pohybu frekvence, amplituda, doba periody, harmonické kmitání, tlumené/netlumené kmity, interference, vyšší harmonické tóny).2) Vlnění (vysvětlení principu fungování základních typů vlnění postupné příčné, postupné podélné, stojaté; dále ozřejmění problematiky vlnové délky).3) Šíření vlnění (vlnoplochy, akustický stín, Huyghensův princip).4) Lidský sluchový orgán (jeho stavba, funkce jednotlivých částí).5) Sluchové pole (vymezení prahů slyšitelnosti v závislosti na jednotlivých veličinách)6) Maskování (vymezení principu a jeho dopady).7) Binaurální slyšení (vymezení principu a jeho dopady).8) Vliv intenzity zvuku na sluchový orgán (sluchová adaptace, únava, hmatový práh atp.).9) Vybrané aspekty hudebního signálu (oscilogram a jeho transformace do podoby časové obálky).10) Typy hudebních signálů a jejich charakter (signály perkusní/neperkusní; stacionární/nestacionární atp.).11) Základy stavební akustiky (akustické vlastnosti jednotlivých materiálů, problematika pohltivosti/odrazivosti akustických obkladů).12) Základy prostorové akustiky (vliv prostoru na šíření akustického signálu, dozvuk, vyzařování ze zdroje atp.).

Získané způsobilosti

Student zná základní teoretickou problematiku fyzikální, fyziologické a prostorové/stavební akustiky.Student dokáže aplikovat získané znalosti do dalších muzikologických disciplín, jako např. organologie, hudební psychologie, hudební teorie apod.Student:- je schopen zužitkovat teoretická i praktická východiska dané disciplíny při řešení komplexních úkolů syntetického charakteru v rámci hudební vědy, - je vybaven pro řešení praktických úkolů v rámci aplikačních výstupů, jako např. vyhodnocení daného prostoru (koncertního sálu) pro provozování adekvátního druhu hudby, vhodné obsazení atp.

Literatura

Syrový, Václav. Hudební akustika. Praha, 2003. Špelda, Antonín. (1978). Hudební akustika. Praha. Syrový, Václav. (2001). Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky. Praha.

Požadavky

Základní znalosti hudební nauky.

Garant

Mgr. Petr Lyko, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr Lyko, Ph.D.