Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie vědy (KOL / 92BFV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOL / 92BFV - Filosofie vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

(1) Věda a filosofie vědy:1. Rosenberg, A.: Why Philosophy of Science? In: Philosophy of Science. New York: Routledge, 2005, s. 1-18.2. Schlick, M.: The Foundation of Knowledge. In: Ayer, A. J. (ed.): Logical Positivism. Toronto, 1959, s. 209-227.(2) Vysvětlení a predikce:3. Hempel, C. G.: Studie z logiky vysvětlení. In: Kuchár a kol. (eds.): Filosofie vědy, s. 189-213.4. Achinstein, P.: Explanation v. Prediction: Which Carries More Weight? In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 481-493.(3) Teorie a model:5. van Fraassen, Bas C.: Arguments Concerning Scientific Realism. In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 1064-1087.6. Giere, R.N.: Scientific Theorizing. In: Scientific Perspectivism. The University of Chicago Press, 2006, s. 59-95.(4) Vývoj vědy:7. Popper, K. R.: Přehled některých základních problémů. In: Logika vědeckého zkoumání. Praha, 1995, s. 3-28.8. Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha, 2008.9. Lakatos, I.: Science and Pseudoscience. In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 20-26.V. Revize holismu ve filosofii vědy:10. Quine, W., v. O.: Ohlédnutí za dvěma dogmaty. In: Marvan, T., Dostálová, L. (eds.): Vybrané články k ontologii a epistemologii. Plzeň, 2006, s. 108-120.11. Laudan, L.: Dissecting the Holist Picture of Scientific Change. In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 139-169.VI. Věda a společnost:12. Longino, H. E.: Values and Objectivity. In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 170-191.13. Okruhlik, K.: Gender and the Biological Sciences. In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 192-209.

Získané způsobilosti

Obeznámenost se základními problémy filosofie vědy a jejích pojmů

Literatura

Fajkus, B. Filosofie a metodologie vědy - vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.Ochrana, F. Metodologie vědy. Praha, 2009. Rosenberg, A. Philosophy of Science. Curd, M. - Cover, J. A. Philosophy of Science: The Central Issues. New York, 1998. Rosenberg, A. Philosophy of Social Science. New York and London, 2008. Giere, R. N. Science Without Laws. Chicago, 2009. Van Fraassen, B. C. The Empirical Stance. Boston, 2002.

Požadavky

(1) Pravidelná účast(2) Pravidelná příprava / četba zadané literatury(3) Vypracování psímené práce

Garant

Mgr. Lukáš Zámečník hadwiger, Ph.D.