Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a jazyk 1 (KOL / OFJ1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOL / OFJ1 - Filozofie a jazyk 1, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Co to k čertu je (analytická) filozofie jazyka?!historické vymezení, přehled základních pojmů, chronologie etap a významných prací, identifikace metodologických rysů, usouvztažnění s vývojem jazykovědy ve sledovaném období2. O denotaci, konotaci a jiných běsechpojem denotace a konotace v historické vývoji a jejich pozice v rámci jednotlivých koncepcí (středověká filozofie jazyka, Hobbes, Mill atd.), pojem smyslu, významu, intenze, extenze (Ogden-Richards, Carnap), ?sémiotická? povaha filozofie jazyka a její kritika3. Význam: příručka lovceFregeho koncepce objektivistické sémantiky, dvouúrovňová sémantika, kompozicionalita významu4. Logický program empirické sémantiky?Carnapovo rozlišení mezi intenzí a extenzí, logická sémantika vs. pragmatika, testovatelnost sémantických hypotéz, vztah přirozeného a expertního jazyka, behaviorismus v sémantice, modalita5. Hledal někdo význam?Wittgensteinova nesystematická koncepce významu, jazykové hry a pojem pravidla (identifikace, rekonstrukce), význam jako funkce, sociální rozměr významu, implicitnost a normativita6. Lingvista v džungliQuinova kritika pojmu význam, behaviorismus (antimentalismus) a jeho důsledky pro teorii významu, neurčitost překladu a nevymezitelnost reference, ontologická relativita7. Kdy něco něco znamená?Griceova koncepce intencionální sémantiky, význam pro mluvčího a pro posluchače, model konstrukce významu, problém konvence, konverzační maximy, Schifferova a Lewisova definice konvence8. Svět udělaný z jazykateorie mluvních aktů dle J. L. Austina a J. Searla, ?komunikační? obrat v teorii významu, kritika intencionální sémantiky, filozofie jazyka a lingvistická filozofie, hranice významu ? sémantika vs pragmatika9. Jak se pozná dvoda od vodyKripke-Putnamova kauzální teorie významu, externalismus vs. internalismus v sémantice, stereotyp vs. extenze, realismus s lidskou tváří10. Má inferencialismus své vlastní inferno?Inferencionalistická sémantika a její kritika (Lepore-Fodor), score-keeping, normativita/závazek, konstitutivní podmínky významu, materiálně správná inference11. Kolik lidí je potřeba na jazyk?Davidsonova teorie radikální interpretace, intencionální sémantika a výchozí a průběžná teorie, pojem triangulace, kritika zásadnosti pojmu konvence, determinace významu12. Fragmenty: shrnutí a výhledyaktuální témata ve filozofii jazyka

Získané způsobilosti

Základní orientace ve vztazích mezi filozofií a jazykem ve 20. století

Literatura

Peregrin, J. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2005. ISBN 8070072075.Tugendhat, E., Wolf, U., & Pokorný, M. Logicko-sémantická propedeutika. Praha: Petr Rezek, 1997. ISBN 8086027023.Marvan, T. Otázka významu: cesty analytické filosofie jazyka. Praha: Togga ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2010. ISBN 978-80-87258-33-0.Chapman, S. Philosophy for Linguists. Routledge, 2000. http://plato.stanford.eduMarvan, T., & Hvorecký, J. Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. Nymburk: O.P.S, 2007. ISBN 9788080377332.

Požadavky

1. pravidelná účast (max. 2 absence)2. příprava na semináře (úkoly, znalost zadaných textů) a aktivní účast na seminářích3. vypracování seminární práce / encyklopedického hesla

Garant

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.