Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti matematického modelování textu (KOL / OMMTZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOL / OMMTZ - Možnosti matematického modelování textu, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem kursu je přiblížit studentům některé specifické metody kvantitativní lingvistiky, zejména ty, které souvisejí s fraktální geometrií, teorií chaosu a podobnými matematickými teoriemi. Získané výsledky budou porovnány s dalšími metodami kvantitativní lingvistiky a budou dále podrobeny statistickému zhodnocení průkaznosti. Náplní semináře bude práce s texty a konkrétní aplikace matematického aparátu.K porozumění matematických metod používaných v průběhu kursu se předpokládá absolvování kursu Úvod do matematiky po lingvisty a popř. Jazykověda a matematika, který je úvodem do problematiky matematické lingvistiky v obecnějším slova smyslu.Struktura kursu:1. Eukleidovská vs. fraktální geometrie2. Jazyková množina a fraktál, jazykové úrovně3. Dimenze textu, různá pojetí4. Menzerath-Altmannův zákon5. Řetězce jazykových úrovní a vztahy mezi nimi6. Zipfův zákon7. Fraktalita textu8. Jazyk jako dynamický systémTeorie chaosu a chaotické struktury v jazyce9. Lexikografické stromy10. Minkowského klobása11. Statistické vyhodnocení experimentu

Získané způsobilosti

orientace v konceptech teoretické lingvistiky

Literatura

K jednotlivým tématům budou na přednášce průběžně doporučovány statě nebo monografie pro dané téma typické.

Požadavky

Rozprava nad řešenými problémy a jejich uvádění do kontextu. Řešení problému vhodnými aparáty.

Garant

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.