Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy (KOL / VFIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOL / VFIL - Filozofie vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

(1) Věda a filosofie vědy:Rosenberg, A.: Why Philosophy of Science? In: Philosophy of Science. New York: Routledge, 2005, s. 1-18.Schlick, M.: The Foundation of Knowledge. In: Ayer, A. J. (ed.): Logical Positivism. Toronto, 1959, s. 209-227.(2) Vysvětlení a predikce:Hempel, C. G.: Studie z logiky vysvětlení. In: Kuchár a kol. (eds.): Filosofie vědy, s. 189-213.Achinstein, P.: Explanation v. Prediction: Which Carries More Weight? In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 481-493.(3) Teorie a model:van Fraassen, Bas C.: Arguments Concerning Scientific Realism. In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 1064-1087.Giere, R.N.: Scientific Theorizing. In: Scientific Perspectivism. The University of Chicago Press, 2006, s. 59-95.(4) Vývoj vědy:Popper, K. R.: Přehled některých základních problémů. In: Logika vědeckého zkoumání. Praha, 1995, s. 3-28.Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha, 2008.Lakatos, I.: Science and Pseudoscience. In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 20-26.(5) Revize holismu ve filosofii vědy:Quine, W., v. O.: Ohlédnutí za dvěma dogmaty. In: Marvan, T., Dostálová, L. (eds.): Vybrané články k ontologii a epistemologii. Plzeň, 2006, s. 108-120.Laudan, L.: Dissecting the Holist Picture of Scientific Change. In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 139-169.(6) Věda a společnost:Longino, H. E.: Values and Objectivity. In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 170-191.Okruhlik, K.: Gender and the Biological Sciences. In: Curd, M., Cover, J.A.: Philosophy of Science: The Central Issues. New York: W. W. Norton & Company, 1998, s. 192-209.

Získané způsobilosti

Konceptuální analýzaAnalýza odborného textuAnalýza odborného textu v cizím jazyceTvorba seminární práceTvorba audiovizuálního výstupu

Literatura

Fajkus, B. Filosofie a metodologie vědy - vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005. Ochrana, F. Metodologie vědy. Praha, 2009. Rosenberg, A. Philosophy of Science. Curd, M. - Cover, J. A. Philosophy of Science: The Central Issues. New York, 1998. Giere, R. N. Science Without Laws. Chicago, 2009. Van Fraassen, B. C. The Empirical Stance. Boston, 2002.

Požadavky

(1) Aktivní účast v semináři(2) Maximálně dvě absence(3) Splnění zadaných úkolů (referát, seminární práce)

Garant

Mgr. Lukáš Zámečník hadwiger, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Lukáš Zámečník hadwiger, Ph.D.