Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 2 - mgr. studium (KOL / VS2M)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOL / VS2M - Výběrový seminář 2 - mgr. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

(1) Co je propaganda?(2) Propaganda ve vztahu k persvazivní komunikaci a rétorice(3) Historie propagandy(4) Co je diplomacie?(5) Role mezinárodních médií - zprávy versus propaganda(6) Co jsou psychologické operace?(7) Od informační války k informačním operacím(8) Jak analyzovat propagandu(9) Čtyři případové studie

Získané způsobilosti

Základní orientace v otázkách persvazivní komunikaceSchopnost kriticky zhodnotit mediální sdělení z pohledu informativní a persvazivní komunikacePraktická aplikace analýzy persvazivní komunikace v příkladových studiích

Literatura

Klemperer, V. Jazyk Třetí říše - LTI: poznámky filologovy. Jinočany, 2003. Bittman, L. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Praha, 2000. Taylor, P. M. Munitions of Mind: War Propaganda from the Ancient World to the Nuclear Age. Manchester, 1995. Cull, N. J. - Culbert, D. - Welch, D. Propaganda and mass persuasion: a historical encyclopedia, 1500 to the present. Santa Barbara, 2003. Jowett, G. S. - O´Donnell, V. Propaganda and Persuasion. 4. ed. Thousand Oaks, 2006. Ellul, J. Propaganda: The Formation of Men s Attitudes. New York, 1965. Jowett, G. S. - O´Donnell, Victoria, (eds.). Readings in Propaganda and Persuasion: New and Classic Essays. Thousand Oaks, 2006. Fidelius, P. Řeč komunistické moci. Praha, 1998. Macura, V. et al. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře. Praha, 2008. Čmejrková, S., Světlá, J., & Daneš, F. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.

Požadavky

(1) 80% účast(2) pravidelná příprava / četba zadané literatury (studenti si vytvoří skupiny, které se budou scházet před seminářem, číst zadané texty a na jejich základě diskutovat o problémových otázkách předem zadaných)(3) diskuse nad problémy řešenými při četbě textu(4) vypracování eseje vztahujícího se k některému z témat řešených na seminářích (5-10 ns)(5) rozprava nad vybraným tématem a esejem

Garant

Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.