Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 3 - mgr. studium (KOL / VSM3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOL / VSM3 - Výběrový seminář 3 - mgr. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Morfologie a morfematika2) Morfém / morf / alomorf (klasifice morfémů dle různých kritérií)3) Segmentace verb dle Mluvnice češtiny 24) Segmentace adjektiv dle Mluvnice češtiny 25) Segmentace adjektiv dle Příspěvků k české morfologii6) Segmentace substantiv7) Segmentace pronomen, numerálií, adverbií8) Segmentace prepozic, partikulí a interjekcí9) Kritéria pro segmentaci pro ověřování Menzerath-Altmannova zákona10) Vlastní návrh segmentace, aplikace na konkrétní text

Získané způsobilosti

Student si osvojí aparát pro morfologickou segmentaci, která může sloužit například k ověřování fraktální struktury jazyka.

Literatura

Mluvnice češtiny II. Praha. kol. autorů. Mluvnice češtiny II. Praha 1986. Komárek, M. (2006). Příspěvky k české morfologii. V Olomouci: Periplum.

Garant

Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.