Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie mysli (KPE / FM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / FM - Filozofie mysli, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah kurzu bude rozdělen do několika na sebe navazujících oblastí:1) Historická pozadí debaty ohledně povahy mysli a vědomí (zejména problém tzv. dualismu)2) Současný stav poznání v přírodních vědách týkající se mysli a jeho dopad na chápání tradičních problémů ve filosofii mysli.3) Hlavní současné teoretické přístupy ve filosofii mysli (dualismus, monismus, epifenomenalismus, fyzikalismus apod.)4) Aplikace filosofie mysli na naše chápání morálních a společenských problémů (násilí a altruismus ve společnosti, osobní rozvoj, otázka svobodné vůle atd.)

Získané způsobilosti

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni se orientovat v problematice současný teorií mysli a věmé, stejně jako by měli být vybaveni poměrně dobrými znalostmi problematik vědeckých přístupů k danému problému. Kurz by také rád zlepšil analytické a kreativní myšlení studentů a naučil je zpochybňování stereotypních přístupů v chápání mysli a vědomí (jak v laickém, tak akademickém a vědeckém diskurzu).

Literatura

Van Gulick, Robert. In: Zalta, E. (ed.): Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dennett, D. C. Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Having. Cambridge, MIT Press 1984. Jackson, F. Epiphenomenal qualia. Philosophical Quarterly, 1992, 32, pp. 127-136. Lowe, E. J. Introduction to the Philosophy of Mind. Cambridge, Cambridge University Press 2000. Descartes, René. Meditations on First Philosophy (any edition). Beakley, B. ? Ludlow, P. (eds.). Philosophy of Mind. Classical Problems/ Contemporary Issues. Cambridge, MIT Press 1992. Velmans, Max ? Schneider, Susan (eds.). The Blackwell Companion to Consicousness. Blackwell 2001. O?Shea, M. The Brain. Very Short Introduction. Oxford, Oxford University Press 2006. Chalmers, D. The Conscious Mind. Oxford, Oxford University Press 1996. Searle, J. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MIT Press 1992.

Požadavky

Od studentů se požaduje pravidelná účast na přednáškách a obeznámení se se základní požadovanou literaturou. Také je požadována aktivní účast na výuce, tj. aktivní účast na případných diskusích v rámci přednášek.

Garant

Mgr. Stanislav Myšička

Vyučující

Mgr. Stanislav Myšička