Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti neústavní péče (KPE / MNP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / MNP - Možnosti neústavní péče, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Na základě společné definice klíčových slov, která vzejdou z diskuse nad tématem péče o tzv. postižené, přejdeme nejprve k obecné rovině tématu, poznáme jednotlivé modely péče, které jsou i nejsou aktuálně v ČR k dispozici, a postupně přejdeme do oblasti neústavní péče a jejích možností. V této oblasti se zaměříme na přístup k péči, který je charakteristický pro tzv. camphillskou komunitu či camphillské hnutí, na filosofická východiska tohoto přístupu a na praktickou aplikaci stěžejních myšlenek v běžném životě. Především pojednáme o praktické aplikaci myšlenek svobody, rovnosti a bratrství v životě komunity, přístupu k lidské bytosti na základě poznatků léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie či biologicko-dynamickém hospodaření. Praktické uchopení klíčových myšlenek, ze kterých camphillské hnutí vychází, si objasníme na příkladech biografií předních představitelů a předchůdců camphillského hnutí, tedy prvních léčebných pedagogů a jejich blízkých spolupracovníků z řad lékařů, zdravotních sester, terapeutů a dalších odborníků. Na tomto základě si vyjasníme úzkou souvislost camphillských komunit a léčebně pedagogického hnutí a společně vydefinujeme výzvy a inspirace, které má camphillské hnutí pro dnešní dobu a společnost, např. v tematické oblasti segregace tzv. odlišných či nepřizpůsobivých, genetických manipulací či euthanasie.Součástí předmětu je prezentace českého dokumentu o Camphillu a následná diskuze.

Získané způsobilosti

Studující budou schopni definovat výhody a nevýhody různých modelů péče o lidi s handicapem.Zároveň budou schopni zařadit camphillské komunity v rámci sociálních služeb a modelů péče o lidi s handicapem. Studující budou schopni vyjádřit myšlenku, ze které camphillské hnutí vychází, a na tomto základě zdůvodnit stěžejní principy camphillského hnutí.

Literatura

SELG, Peter. (2004). Der Engel über dem Lauenstein. Verlag Freies Geistesleben. SELG, Peter. (2007). Som za napredovanie. Fabula. CHÁB, Milan. (2004). Svět bez ústavů. QUIP - Společnost pro změnu. KÖNIG, Karl. Tři pilíře Camphillu. Camphill České Kopisty. http//:www.camphill.czVALENTA, Milan. (1995). Camphillská hnutí a německý výchovně vzdělávací systém (péče o mentálně postižené v zahraničí II.). UP. MATĚJČEK, Zdeněk. (1995). Co děti nejvíc potřebují: eseje z dětské psychologie. Portál. KASPER, Tomáš a KASPEROVÁ, Dana. (2008). Dějiny pedagogiky. Grada. http//:www.lecebnapedagogika.orgKOPŘIVA, Karel. (2006). Lidský vztah jako součást profese. Portál. Horňáková, M. (2007). Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie. Občianske hnutie Sociálna práca. ŠIŠKA, Jan. Obrázky z Camphillské komunity. Camphill České Kopisty.

Požadavky

Základní požadavky, dle kterých proběhne hodnocení, jsou:1) fyzická účast na setkáních (dle prezenční listiny)2) vypracování krátké eseje na téma: můj ideál péče o lidi s handicapem, a/nebo umělecké zpracování tématu "svět s ústavy a svět bez ústavů" - může být i ve skupiněKaždé kritérium odpovídá polovině známky.

Garant

prof. Gaudenz Assenza, Ph.D.

Vyučující

Kateřina Matošková