Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Můj osud jako pokračování rod. příběhu (KPE / MOS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / MOS - Můj osud jako pokračování rod. příběhu, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Během tohoto kurzu budeme intenzivně a hluboko pracovat s rodinnou biografií a vlastním příběhem. Prostřednictvím tvořivého psaní, umění, sdílení, drama-terapeutických, konstelačních a terapeutických technik se budeme v rozsahu a pořadí přizpůsobeném potřebám skupiny věnovat následujícím tématům:1. Příběh zrození2. Matka, ženský princip3. Otec, mužský princip4. Mužský a ženský princip v kontextu vývoje západní kultury5. Vzorce spolužití a partnerské dynamiky6. Staří a stařešinové7. Vztah k bohatství a úspěchu8. Domov, Země, rodinné kořenyBudeme vytvářet nové příběhy, v oblastech našich zranění necháme na sebe působit zdravé a silné vzory a budeme se učit zanechávat to, co jsme přebírali, těm, kterým to náleží.

Získané způsobilosti

Kurz umožní studentům uvidět jejich vlastní život jako nedílnou součást obrovského příběhu naší kultury i historie vlastní rodiny. Podpoří hlubší pochopení a zodpovědnost za okolnosti jejich života a zároveň poskytne metody a kompetence, jak v budoucnu v sobě nalézat další důležitá témata a náležitě s nimi pracovat. Uvědomění si životních událostí jako podvědomé volby umožní studentům osvobodit se od přebírání vzorců chování, vztahů, výchovy nebo sebepojetí od společnosti a rodiny. Zároveň vytvoří prostor pro zkoumání a aktivní vytváření nových vzorců, které jsou v souladu s naší nejhlubší lidskou podstatou a tak ozdravně působí na celou naši společnost.

Literatura

Nelles, W. (2009). Rodinné konstelace. Alternativa. Woodman, M. (2009). Těhotná panna. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka. Bly, R. (2011). Železný Jan. Argo. Doležalová, J. (2006). Hovory s porodní bábou. Argo. Brown, D. A. Mé srdce pohřběte u Wounded Knee. Odeon. Berry, T. (1999). The Great Work: Our Way into the Future. Bell Tower. Tarnas, R. (1993). The Passion of the Western Mind. Ballantine Books.

Požadavky

Kurz bude hodnocen na základě dvou kritérií:(1) zvládnutí povinné četby a odevzdání průběžných krátkých kreativních písemných prací, účast na diskuzi a práce v menších skupinách (70% známky); a(2) závěrečná prezentace nebo vytvoření rituálu na dané téma (30% známky). Pro absolvování kurzu je povinná minimálně 90%-ní účast.

Garant

prof. Gaudenz Assenza, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Eva Fridmanová