Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti transformace dnešní elity (KPE / TDE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / TDE - Možnosti transformace dnešní elity, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V průběhu kurzu si na základě pramenů představíme nejen zlomové historické úseky, ale pokusíme se na jejich základě pojmenovat jednotlivé aspekty etické, morální a náboženské roviny vladařství a mocenské elity v tehdejší společnosti v porovnání s dnešní. Ve snaze o celistvější uchopení pozadí studovaného problému elit si společně projdeme hlavními dějinnými křižovatkami kulturního vývoje západní civilizace, kdy se postupně formovali pozitivní aspekty našeho současného chápání světa. Přiblížíme si perspektivy typické pro období antiky a středověku s analogiemi do současnosti.

Získané způsobilosti

Kurz studentům zprostředkuje hlubší porozumění subtilním procesům vytváření elit od pozdního starověku po novověk, a to vše na pozadí současné situace. Tím studentům ulehčí jejich participaci, ta je totiž možná jenom v rozsahu našeho pochopení hlubších příčin. Kurz studenty naučí nejen základní principy, kterými se elita v minulosti řídila, ale především vedla. Důraz bude dán především na způsob kladení otázek, rozvoj samostatného uvažování a vlastní světonázorové nebo politické orientace.

Literatura

http://www.depozitum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_24135http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury/VZCL3/144.pdfCibulka, Josef. (1935). Korunovační řády středověké a Karla IV. korunovační řád králů českých., ČKD, str. 357-383. Berďajev, Nikolaj. (2004). Pramene a zmysel ruského komunizmu. Kalligram., s. 9-38. Klaus Wessel, et. al. Reallexikon zur byzantinischen Kunst. VK Olomouc. www.ibyz.orgAlexander P. Kazhdan, et al. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium. VK Olomouc.

Požadavky

Kurz bude hodnocen na základě dvou kritérií:(1) aktivní přístup, tzn. nejrůznějšími způsoby přispívat v průběhu kurzu (diskuze, sdílení úvah, práce v menších skupinách, otázky, atd.); a (2) psaná esej reflektující obsah kurzu a zaměřená na problematiku vlastního výběru (2-3 strany). Každé kritérium odpovídá polovině známky.

Garant

prof. Gaudenz Assenza, Ph.D.