Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz 10 (KPE / VK10)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / VK10 - Výběrový kurz 10, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

18.2.2014Úvodní hodina, seznámení se s obsahem kurzu25.2.2014Pojem politická strana a jeho chápání ve středoevropském prostoru4.3.2014Funkce politických stran ve společnosti11.3.2014Politické strany a ideologie18.3.2014Politické ideologie ve stranickém systému ČR - Prezentace25.3.2014Institucionalizace politických stran1.4.2014Vnitřní organizace politických stran8.4.2014Institucionalizace a organizace politických stran v ČR - Prezentace15.4.2014Financování politických stran22.4.2014VOLNO - Velikonoce29.4.2014Financování politických stran v ČR - Prezentace6.5.2014Partitokracie (v ČR)13.5.2014Závěrečná hodina, vyhodnocení kurzu, evaluace

Získané způsobilosti

Absolvováním kurzu získají studenti rozšířený přehled o politických stranách, jejich organizaci a fungování ve společnosti se zaměřením na oblast ČR.

Literatura

Basedau, Matthias, Alexander Stroh. 2008. "Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties." Working Paper 69. Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies. Mainwaring, Scott. 1998. "Party Systems in the Third Wave". Journal of Democracy 9 (3): 67-80. Strmiska, Maximilián, Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Roman Chytílek. 2005. Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál. Kopeček, Lubomír. 2007. Politické strany na Slovensku 1989-2006. Brno: CDK. Cabada, Ladislav, Karel Vodička. 2011. Politický systém ČR. Praha: Portál. Sartori, Giovanni. 2005. Strany a stranícke systémy. Brno: CDK. Fiala, Petr, Maximilián Strmiska. 2009. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal. Říchová, Blanka. 2012. Úvod do současné politologie. Praha: Portál. Klíma, Michal. 1998. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix.

Požadavky

Klíčovou podmínkou pro absolvování kurzu je úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky, která bude sestávat z učiva probraného během semestru (60%).Každý student během semestru rovněž vypracuje prezentaci, která bude svým obsahem korespondovat s tématem jedné z přednášek (30%).Výsledné hodnocení se bude také skládat z míry participace daného studenta na jednotlivých hodinách, jakož i z účasti na přednáškách (10%).