Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz 6 (KPE / VK6)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / VK6 - Výběrový kurz 6, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz je tematicky rozdělen na dvě související části, kdy první z nich sleduje vznik a udržitelnost demokracie v Dánsku, utváření a fungování vlád, specifika stranického systému, volební chování a hlavní výzvy, kterým současná dánská politika čelí. Druhá část kurzu, která navazuje a dotváří obraz specifičnosti skandinávské potažmo dánské politiky, se zaměřuje na fenomén welfare státu a dánské občanské společnosti. Bude rozebírán původ, design a udržitelnost welfare státu s důrazem na tzv. krizi welfare státu od 80. let 20. století.

Získané způsobilosti

Na konci kurzu by měli být studenti schopni v kontextu dánské politiky rozumět a kriticky diskutovat pojmy jako jsou konsenzuální politika, sociální kapitál, negativní parlamentarismus, menšinové vlády, welfare stát a další.

Literatura

Kumlin, Staffan (2009). Blaming Europe? Exploring the Variable Impact of National Public Service Dissatisfaction on EU Trust", Journal of European Social Policy, vol. 19, no. 5, pp. 408-420. Pedersen, Mogens N. (2000). Coalition Formation Processes in Danish Politics: Reflections on Norms, Procedures and Processes", s.371-84 in Karvonen, Lauri and Krister St?hlberg (eds.). Festschrift for Dag Anckar on his 60th Birthday on February 12 2000. Aabo: Aabo Akademi Press, 2000. Svensson, Palle (2009). Consensus Democracy in Scandinavia", Department of Political Science, University of Aarhus. Nannestad, Peter (2004). Immigration as a challenge to the Danish welfare state", European Journal of Political Economy, vol. 20, s. 755-67. Green-Pedersen, Christoffer & Jesper Krogstrup (2008). Immigration as a Political Issue in Denmark and Sweden", European Journal of Political Research, vol. 47, no. 5, pp. 610-34. Killdal, Nanna & Kuhnle, Stein (2005). Normative Foundations of the Welfare State: The Nordic experience". London, Routledge. Persson, Thomas & Wiberg, Matti (eds), (2011). Parliamentary Government in the Nordic Countries at a Crossroads. Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation", Stockholm: Santerus Academic Press. Lijphart, Arend (1999). Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty Countries". New Haven & London: Yale University Press, pp. 1-8; 31-41. Skidmore-Hess, Daniel (2003). The Danish party system and the rise of the right in the 2001 parliamentary election", International Social Science Review, vol. 78, s. 89-110. Damgaard, Erik & Asbj?rn Sonne N?rgaard. The European Union and Danish Parliamentary Democracy", in Torbjörn Bergman & Erik Damgaard (eds), Delegation and Accountability in European Integration. The Nordic Parliamentary Democracies and The European Union, special issue of Journal of Legislative Studies, vol. 6, no. 1, pp. 33-58. Lijphart, Arend (2002). The evolution of electoral and Party systems in the Nordic Countries. Agathon Press. Esping-Andersen, G?sta (1990). Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity Press. Green-Pedersen, Christoffer (2001). Welfare-state Retrenchment in Denmark and the Netherlands 1982-1998. The Role of Party Competition and Party Consensus", Comparative Political Studies, vol. 34, no. 9, pp. 963-85.

Požadavky

Studenti jsou povinni číst zadanou seminární četbu a být schopni diskutovat probíraná témata v kontextu evropských politických systémů. Vyučující toleruje dvě neomluvené absence.