Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz 7 (KPE / VK7)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / VK7 - Výběrový kurz 7, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do problematiky, literatura, požadavky na ukončení kurzu2. Představení základních termínů (papežská diplomacie, zdroje vlivu papežství, Svatý stolec versus Vatikán, římská kurie)3. Svatý stolec v meziválečném období: papežství a Versailleský mírový systém, éra konkordátů, konfrontace s nacismem a komunismem4. Svatý stolec v období druhé světové války: interpretace role Pia XII. v historiografii (Coppa, Rychlak, Marchione, Sanchez, Cornwell aj.)5. Svatý stolec a nástup komunismu ve střední a východní Evropě6. Svatý stolec a studená válka: přístup Jana XXIII., Pavla VI. a Jana Pavla II.7. Svatý stolec a mezinárodní řád: případové studie vztahu papežství k OSN a EU8. Svatý stolec a současné otázky mezinárodních vztahů: globalizace, regionalismus, terorismus, válečné konflikty od 90. let9. Svatý stolec a české země ve 20. století10. Závěr

Vyučující

Mgr. Petr Žák, Ph.D.