Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení 8 (KRF / RI8)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRF / RI8 - Řízení 8, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V průběhu kurzu se studenti seznamují se základy francouzského analytického účetnictví. Postupně mají možnost získat informace o jednotlivých definicích a cílech kontroly řízení a jejím významu pro rozhodovací proces a vytvoření a změny struktury práce v podniku. Předmětem studia v kurzu jsou rovněž otázky související s cíly kontroly řízení, se sledováním zásob, přímých, nepřímých, nákupních a výrobních nákladů a výsledků hospodaření. V závěru kurzu se probírá problematika analýzy nákladů, výpočtu a míry rentability podniku. Součástí výuky jsou také cvičení, která doplňují probíranou látku a samostatné práce studentů.

Získané způsobilosti

Znalost souvislosti účetnictví s daňovým systémem, schopnost aplikace teoretických poznatků v hospodářské praxi.

Literatura

Pottier, P. Introduction a la gestion. Foucher, 2001. Goldfarb, B. a Pardoux, C. Introduction a la méthode statistique: gestion, écnonomie. Dunod, 2000. Langlois, G. A Friédérich M. Introduction a la comptabilité. Foucher, 2006.

Požadavky

Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast a splnění všech požadavků stanovených vyučujícím.

Garant

doc. François Beaurepaire

Vyučující

doc. François Beaurepaire