Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. kap. z děj. česko-fr. vztahů (KRF / VKCF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRF / VKCF - Vyb. kap. z děj. česko-fr. vztahů, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V kurzu budou probírána následující témata:1. Úvod do literární komparatistiky a recepční estetiky: vymezení pojmů "vliv", "recepce", "intertextualita", ad.2. Kulturní a politicky vztahy od středověku po 19. století (Jan Lucemburský, Karel IV., Guillaume de Machaut, ohlasy Francouzské revoluce a Osvícenství, ...)3. Vznik "frankofilie" v českých zemích (pol. 19. stol. - 1918): Neruda, překlady Vrchlického a Lumírovců, Moderní revue, zřízení Francouzské aliance, čeští malíři v Paříži (Braunerová, Pinkas, Čermák, Kupka, Mucha ad.), Claudel konzulem v Praze, frankofilie Dobrého díla Josefa Floriana, Apollinairovo Pásmo...4. Zlatý věk česko-francouzských vztahu (1918-1938): úloha Francie při zakládání samostatného Československa, Ernest Denis - vznik Francouzského institutu v Praze, české sekce na francouzských lyceích, pražské "francouzské" časopisy La Revue française de Prague, L´Europe centrale, intelektuální a tvůrčí výměny a vztahy (surrealisté Nezval-Breton, Weiner a skupina le Grand Jeu, katolíci Florian-Bloy, Reynek-Renaud, Čep-Pourrat, Bernanos), překlady francouzské literatury (H. Jelínek, K. Čapek, J. Zaorálek ad.), kritická tvorba ovlivněná Francií (F.X. Šalda, V. Černý), Mnichov ? narušení česko-francouzských vztahů...5. Česko-francouzské vztahy poválečné: český exil ve Francii po r. 1948 (Čep, Peška, Kolár, Tigrid) a po r. 1968 (Linhartová, Kundera, Liehm, Král, Čerepková, Vladislav), oficiální vztahy v období komunistického režimu, oživení vzájemných vztahů po r. 19896. Česká realita v odraze francouzské literatury a recepce české literatury ve Francii.

Získané způsobilosti

- porozumění vývoji česko-francouzských vztahů na pozadí historických, společenských a kulturních změn - osvojení si základních pojmů a metodologických postupů literární komparatistiky a teorie recepce

Literatura

Reznikow, Stéphane. Frankofilství a česká identita : 1848-1914. 2008. Voisine-Jechova, H. (dir.) . Images de la Boh?me dans les lettres françaises. Paris : PUPS, 2004. Galmiche, Xavier (eds.). Bibliographie des ?uvres littéraires tch?ques traduites en français. Paris: Bohemica & Cahiers slaves, 2002.

Požadavky

1. pravidelná docházka a aktivní účast na přednáškách a seminářích2. vypracování referátu v ústní i písemné podobě V zápočtovém testu se prověřují znalosti nabyté při výuce.

Garant

Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D.