Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie jazyka (KRS / FFJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRS / FFJ - Filozofie jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz je zaměřen na studenty 2. bloku studia a je zamýšlený jako volitelný. Navazuje na předmět Dějiny lingvistiky (krs/dli) a rozpracovává filozofický rámec, v kterém se pohybovala dosavadní studia jazyka (paradigma Logu jako spojení jazyka myšlení a reality). Kurz začíná přehledem antického a středověkého myšlení v jeho nejvýznamnějších rysech. Hlavní důraz se klade na různá moderní pojetí jazyka (osvícenství, první Wittgenstein, strukturalismus atd.) a jeho postmoderní kritiku (Nitzsche, Derrida).

Získané způsobilosti

Schopnost jazykové analýzy v rámci cíle předmětu.

Literatura

De Saussure, F. Curso de lingüística general. Buenos Aires, 1961. Eco, U. Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Praha, 2001. Derrida, J. Texty k dekonstrukci. Bratislava, 1993. Hubík, S. "K postmodernismu obratem k jazyku". Praha, 1994. Lévi-Stauss. "Myšlení přírodních národů". Praha, 1971. Oravcová, M. "Filozofia prirodzeného jazyka : Štúdie, prednášky, eseje". Bratislava, 1992. Wittgenstein, L. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH a Svoboda - Libertas, 1993.

Požadavky

účast na hodinách, písemná zkouška

Garant

doc. PhDr. Eduard Krč, Dr.

Vyučující

doc. PhDr. Eduard Krč, Dr.Mgr. Radim Zámec, Ph.D.doc. PhDr. Eduard Krč, Dr.Mgr. Radim Zámec, Ph.D.