Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie dějin 1 - KA (KSA / FD1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FD1 - Filozofie dějin 1 - KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Koncepce filozofie dějin. Představitelé: G. Vico, J. G. Herder, G. W. F. Hegel, K. Marx, A. Comte, L. Ranke, W. Dilthey, O. Spengler, A. J. Toynbee.Současná diskuze o smyslu dějin. F. Fukuyama, H. Bohringer, H. Küng.Pojmový aparátÚvahy o periodizaci a struktuře dějin.Proměny ve vývoji člověka, společnosti a světa.

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

Sapík, M.:. Filosofie dějin a civilizace v díle A. J. Toynbeeho, 2003. Filosofie dějin: učební text ke kursu srovnávací filosofie Východu a Západu, 1996. Machovec, M.:. Filosofie tváří v tvář zániku, 2006. Borradori, G. Filosofie v době teroru, 2005. Dokulil, M.:. Filosofií dějin k dějinám filosofie, 1992. Horyna, B.:. Idea Evropy: pohledy do filosofie dějin, 2001. Kudrna, J.:. Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin, 1961. Drtina, F.:. Přehled dějin novověké filosofie se zvláštním zřetelem k vývoji kulturnímu a přírodních věd, 1912. Popelová, J.:. Tři studie z filosofie dějin, 1947. Sapík, M.:. Z dějin filosofie starověku, novověku a současnosti, 2004. Sapík, M.:. Základy evropské tradice, filosofie dějin, 1999.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

Mgr. Andrea Preissová krejčí, Ph.D.