Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika - A (KSA / FIET1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FIET1 - Filozofie a etika - A, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Seznámení s obsahem a požadavky. Dějinný a tématický přístup k filosofii (filosofické tradici). Proč filosofie? Co je filosofie? Literatura.2. Co je filosofie? (podle toho, na co se ptá sama filosofie, podle východiska filosofického tázání, podle vnitřního členění filosofie, odcizená a živá podoba filosofie etymologie). Schematický nástin vývoje filosofické tradice. Vztah filosofie k ostatním symbolickým formám kultury.3. Ontologie a metafyzika. Etymologické a předmětné vymezení. Ontologický dualismus. K možnosti definice bytí. Problém reality.4. Ontologický dualismus ve vývoji filosofické tradice. Základní metafyzické problémy a jednotlivé, jim odpovídající postoje (realismus, idealismus, materialismus etc.)5. Východní filosofie, základní vymezení, srovnání západního a východního filosofického myšlení (praktičnost, pojem "osvobození", funkční propojení s mýtem a náboženstvím, a jazyk východní filosofie)6. Taoistická filosofie, specifika a kontext (úsilí o harmonii s řádem, vliv kulturní izolace, vliv jazyka na filosofické myšlení, konfucianismus x taoismus, I-ťing). Lao´c a Tao-te-Ťing - kniha o Tau a hlubokém životě (ctnosti).7. Indická filosofie, specifika a kontext (vazba na tradici, tolerance indického myšlení, sklon k podceňování pozemských věcí). Védy, upanišady, védanta, sánkhja a jóga. Átman a brahma (tat twam asi). Problém reality (sat a asat)8. Buddhistická filosofie, specifika a kontext (popření kastovního systému a existence Átmana, filosofie v Buddhově nauce, důrazný odkaz ke zkušenosti). Literatura: Ti-pitaka. Čtyři ušlechtilé pravdy (arija sačča), tři univerzální charakteristiky (ti-lakhatana) - dukkhá, aniččá, anattá, problém reality - konceptuální versus konečná (paramatta) realita.9. Řecká filosofie, specifika a kontext (rozvoj řemesel a obchodu, kontakt s ostatními kulturami středomoří, naturalismus a racionalismus versus antropomorfní homérské náboženství (Xenofanés), vývojový pohled na řeckou filosofickou tradici.10. Počátky ontologie a metafyziky v řecké filosofické tradici. Anaximandros (apeiron), Parmenidés (doxa a epistémé), Zenón z Eleje, Hérakleitos z Efesu.11. Platón (v odkazu na svého učitele Sókrata a učení sofistů), život, dialogy, Platónova filosofie jako úsilí k ideji dobra (Erós), jeho metafyzika - nauka o idejích a vztažená témata (eidos, methexis a anamnésis, podobenství o jeskyni). Novoplatonismus.12. Aristoteles, život a dílo. Aristotelova metafyzika (entelechie, čtyři příčiny jsoucna, ousiá, hýlé a morfé, dynamis a energeiá, theos v Aristotelově pojetí). Další vývoj antické filosofické tradice.

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

Blecha, I. Filosofie. Olomouc 2002. Storig, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha 2000. Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha: Akademie, 1994. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha 1991. Ricken, F. Antická filosofie. Olomouc 1999. Henriksen, J.O., Vetlesen, A. J. Blízké a vzdálené, Boskovice 2000. Bochenski, J. M. Cesty k filosofickému myšlení. Praha 1994. Kol. autorů. Filosofický slovník. Olomouc 1998. Coreth, E., Schondorf, H. Filosofie 17. a 18. století. Olomouc 2002. Kratochvíl, Z. Mýtus, filosofie, věda. Praha, 1996. Liessman, K., Zenaty, G. O myšlení. Úvod do filosofie. Olomouc 1994. Heidbrink, H. Psychologie morálního vývoje. Praha, Portál, 1997. Sborník textů. Jednota a mnohost. Praha 2002. Heinzman, R. Středověká filosofie. Olomouc 2000. Hodovský, I. Úvod do etiky. Olomouc: Rektorát UP, 1992. Jaspers, K. Úvod do filozofie. Oikoymenh, Praha, 1996. Ratzinger, J. Úvod do křesťanství. Brno 1991. Petříček, M. Jr. Úvod do současné filosofie. Praha 1992. Huxley, A. Věčná filosofie. Praha 2002. Weischedel, W. Zadní schodiště filosofie. Olomouc 1995.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.