Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy - A (KSA / FIVY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FIVY - Filozofie výchovy - A, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vymezení pojmů souvisejících s otázkami systémové filozofie výchovy.2. Filozofie a její vědecký význam pro zkoumání světa a místa člověka v něm.3. Člověk jako celostní bytost, vyžadující vedení v celistvosti, s filozofickým základem v dětství, i v dospělosti.4. Praktický význam filozofie výchovy pro obor studia andragogiky a příští či současné profese studentů/studentek, zejména andragogiky.5. Duchovní význam filozofie, její historie a systémového přístupu ke světu pro rozvoj osobnosti, zejména dospělé.6. Cílové skupiny celoživotního vzdělávání, které mohou používat filozofie výchovy v rámci rozvoje profesní, kulturní a sociální andragogiky.7. Cílové skupiny celoživotního vzdělávání, které mohou používat filozofie výchovy v rámci rozvoje multikulturní andragogiky. 8. Význam filozofie pro andragogiku.9. Platónova, Sokratova a Kantova filozofie výchovy jako základna pro filozofii vedení (agoge) člověka k naplnění smyslu života, zejména v dospělosti.10. Filozofie výchovy českého filozofa Jana Patočky a její rozbor.11. Filozofie výchovy českého filozofa Radima Palouše a dalších českých a slovenských specialistů.12. Rozvoj filozofie výchovy v zahraničí a její srovnání s dědictvím J. A. Komenského.

Získané způsobilosti

Definovat pojmy spojené se systémovým pojetím filozofie výchovy.Popsat vztah mezi důležitými body filozofie výchovy a andragogikou, včetně jejích aplikačních oblastí. Vysvětlit základní teze českých a zahraničních autorů/autorek v oblasti filozofie výchovy. Aplikovat celostní pojetí filozofie výchovy na akční pole andragogického působení. Identifikovat cílové skupiny s možným uplatněním filozofie výchovy Posoudit vhodnost andragogického působení v kontextu etiky a filozofie výchovy a cílových skupin.

Literatura

Beneš, M. Andragogika - filozofie - věda. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. Balvín, J. Andragogika a filozofie v aplikaci na romskou kulturu. Praha: Hnutí R, 2011. Balvín, J. Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha: Hnutí R, 2008. Patočka, J. Filozofie výchovy. In J. PATOČKA. Péče o duši. Sebrané spisy, sv. 1, Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 363-440. Camhy, D.G. Philosophy and the lost Dimension of Education. In Education for Human Rights and Citizenship in Central and Eastern Europe. Praha, 1995, s. 111-120.

Požadavky

Aktivní účast na kurzu. Vypracování seminární práce na otázky týkající se filozofie výchovy. Student/ka dokáže správně zodpovědět na 75 % otázek položených v rámci ústní zkoušky. Dokáže aplikovat nabyté znalosti na praxi andragogického působení na různé cílové skupiny.

Garant

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.