Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický základ pro antropology 1 -KA (KSA / FIZA1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FIZA1 - Filozofický základ pro antropology 1 -KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do filosofie: Co je filosofie, základní filosofické disciplíny, vznik filosofie.2. Předsókratikové: Mílétská škola, Pýthagoras a pýthagorejci, Elejská škola, atomisté, sofisté.3. Sókrates.4. Platón5. Aristotelés.6. Helénismus: Stoicismus, Epikúreismus, Pyrrhónská skeptická škola, novoplatonismus.7. Středověká filosofie - patristika.8. Středověká filosofie - scholastika .9. Renesance a humanismus.10. Racionalismus.11. Empirismus.12. Osvícenství - Anglie, Francie, Německo.

Získané způsobilosti

Seznámit studenty s jednotlivými filozofickými směry a jejich představiteli, hledat smysl filozofického tázání.Studenti definují klíčové problémy dějin filozofie, charakterizují základní filozofické směry a jejich představitele, diskutují problematiku smyslu filozofického tázání a hodnotí roli filozofa v duchovní kultuře lidstva.

Literatura

Hlavinka, P. Dějiny filozofie jasně a stručně. Triton, Praha, 2008. Kol. autorů. Filosofický slovník. 2. rozš. a oprav. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. BLECHA, I. Filosofie. 4. opravené a rozšířené vydání Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. PREISSOVÁ KREJČÍ, A. Filozofie - základní problémy (studijní opora). Olomouc: Hanex, 2011. STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie. 5. vyd. Praha: Zvon, 1996. Anzenbacher, A. Úvod do filozofie. 2. přeprac. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích (80 %), studium literatury podle zadání, diskuze, složení zápočtového testu.

Garant

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.