Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický základ pro antropology 2 -KA (KSA / FIZA2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FIZA2 - Filozofický základ pro antropology 2 -KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Německá klasická filozofie.2. Voluntarismus, iracionalismus.3. Pozitivismus.4. Marxismus.5. Pragmatismus.6. Novopozitivismus, filosofie jazyka.7. Fenomenologie8. Hermeneutika.9. Současná teorie vědy.10. Filosofie dialogu.11. Existencialismus.12. Filosofická antropologie, postmoderní filosofie.

Získané způsobilosti

Seznámit se s jednotlivými filozofickými směry a jejich představiteli, hledat smysl filozofického tázání.Studenti definují klíčové problémy dějin filozofie, charakterizují základní filozofické směry a jejich představitele, diskutují problematiku smyslu filozofického tázání a hodnotí roli filozofa v duchovní kultuře lidstva.

Literatura

Hlavinka, P. Dějiny filozofie jasně a stručně. Triton, Praha, 2008. Kol. autorů. Filosofický slovník. 2. rozš. a oprav. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. BLECHA, I. Filosofie. 4. opravené a rozšířené vydání Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. PREISSOVÁ KREJČÍ, A. Filozofie - základní problémy (studijní opora). Olomouc: Hanex, 2011. STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie. 5. vyd. Praha: Zvon, 1996. ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. 2. rozš. vyd. Praha: Portál, 2004.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích (80 %), studium literatury podle zadání, diskuze, složení zápočtového testu a úspěšnost při ústní zkoušce.

Garant

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.