Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie - základní problémy 1 - KA (KSA / FZP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / FZP1 - Filozofie - základní problémy 1 - KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod do filozofie.Antická filozofie. Presokratici, Sokrates, Platon, Aristoteles, helénská filozofie, novoplatonismus.Počátky křesťanské filozofie. Klíčoví myslitelé středověké filozofie. Renesanční filozofie.Racionalismus (René Descartes, Baruch Spinoza, Blaise Pascal, G. W. Leibniz).Empirismus (Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume).Osvícenství (I. Kant)Filozofie 19. století. Německý idealismus. Filozofie existence. Filozofie života. Pozitivismus. Materialismus. Marxismus. Dialektický materialismus.Pragmatismus. Fenomenologie a fenomenologická škola.Existencialismus. Filozofie dialogu.Strukturalismus. Filozofická hermeneutika.Nová ontologie. Induktivní metafyzika. Kritická teorie společnosti (Frankfurtská škola).Analytická filozofie. Pražský lingvistický kroužek. Filozofie přirozeného jazyka.Filozofická antropologie.Postmoderní filozofie.

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

Hlavinka, P. Dějiny filozofie jasně a stručně. Triton, Praha, 2008. Filosofický slovník. Olomouc, 1998. BLECHA, I. Filosofie. 3. opravené a rozšířené vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha, 1994.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

Mgr. Andrea Preissová krejčí, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Andrea Preissová krejčí, Ph.D.