Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mult. aspekty roz. lid. kap. - KA (KSA / MARLK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / MARLK - Mult. aspekty roz. lid. kap. - KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Záměrem kurzu je seznámit posluchače s problematikou interkulturního managementu s důrazem na problémy organizační kultury a vedení multikulturních týmů. Moderní doba přináší řadu nových skutečností spjatých s globalizací a vysokou mírou pracovní migrace. V důsledku toho narůstá počet kulturně pestrých pracovních skupin, tvořených často velmi úzce specializovanými odborníky. Úspěšné vedení multikulturních skupin je podmíněno připraveností manažera, který je schopen využít maximálně lidský kapitál v těchto specifických podmínkách.

Získané způsobilosti

Student zná potenciál rozvoje lidského kapitálu v multikulturním prostředí; získá předpoklady a dovednosti pro práci v multikulturním prostředí.

Literatura

Brooks, I. Firemní kultura. Praha, Computer Press 2003. LANDIS, D.; BENNET, J. M. Handbook of Intercultural Training. London: Sage Publications, 2004. ISBN 0761923322. JACOB, N. Intercultural management. London - Sterling: Kogan Page, 2003. ISBN 0 7494 35828. NOVÝ I. Interkulturální management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-260-3. BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6. Bělohlávek, F. a kol. :. Management. Rubiko, Olomouc, 2001. KUBEŠ, M., a kol. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0698-9. LUKÁŠOVÁ, R.; NOVÝ, I.; a kol. Organizační kultura. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0648-2. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. DRUCKER, P. F. Řízení v turbulentní době. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-67-5.

Požadavky

Aktivní účast ve výuce

Garant

prof. PhDr. Dušan Šimek