Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti - APM (KSA / ŘJAK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / ŘJAK - Řízení jakosti - APM, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Pojetí jakosti výrobků2. Řízení jakosti na úrovni makrosféry.3. Legislativa.4. Řízení jakosti na úrovni mikrosféry.5. Používané metody a nástroje řízení jakosti.6. Náklady na jakost.

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

ČSN EN ISO 9000, ČSNI 2001. ČSN EN ISO 9001, ČSNI 2001. nullVeber, J.:. Management kvality - od ISO 9000 k TQM, Nakladatelství Máchova kraje, 1997. Nenadál,J., Noskievičová, D., Petříková, R., Plura, J., Tošenovský, J.:. Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press, 2002. Dekastellová, L.:. Řízení jakosti. SDV FF UP. Olomouc 2001. Shigeru Mizuno:. Řízení jakosti, Victoria Publishing a.s., 1988. Robert W. Peach, Bill Peach, Diane S. Ritterová:. The Memory Jogger, Příručka 9000/2000, Česká společnost pro jakost, 2002.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

Ing. Petr Šotnar