Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů I.*-prof. PM- A. (KSA / RLZ11)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / RLZ11 - Řízení lidských zdrojů I.*-prof. PM- A., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Postavení a systém ŘLZ v organizaci2. Analýza pracovního místa - metody, techniky3. Plánování pracovních sil4. Nábor, získávání nových pracovníků5. Personální výběr, kritéria úspěšnosti práce6. Hodnocení pracovního výkonu - metody, techniky7. Odměňování pracovníků8. Kariéra v organizaci9. Management kariéry10. Řízení pracovního výkonu11. Motivování pracovního výkonu a pracovníků12. Motivační program

Získané způsobilosti

Disciplína je zaměřena na praktické aplikace teoretických poznatků z oblasti řízení, studenti po úspěšném absolvování kurzu rozumí různým přístupům v technologii práce s lidským potenciálem v organizaci, identifikují potřeby organizace v oblasti pracovních míst a zaměstnanců, aplikují jednotlivé teoretické a technologické přístupy z personálního managementu v organizaci, hodnotí optimální přínosy teoretických koncepcí a metod řízení zaměstnanců v organizaci.

Literatura

Bell, D. Kulturní rozpory kapitalismu. 1. vyd. , Praha 1999. Van der Laan, G.:. Legitimace sociální práce. 1. vyd., Boskovice - Ostrava 1998. Davis, Weather:. Lidský faktor a personální management. 1. vyd., Praha 1994. Vodáčková, O., Vodáček:. Management. Teorie a praxe pro 90. Léta. 1. vyd., Praha 1997. Lang, H.:. Management: trendy a teorie. 1. vyd., Praha 2007. Truneček, J.:. Management v informační společnosti. 1. vyd., Praha 1997. . Bělohlávek, F., Košťan, J., Šuleř, O.:. Management. 1. vyd., Olomouc 2000. Koontz, H., Weihrich, H. Management. 1. vyd., Praha: East publishing, s.r.o., 1998. Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický, R.:. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha 2004. Fotr, J., Dědina, J.:. Manažerské rozhodování.1. vyd., Praha, 1997. Bělohlávek, F.:. Organizační chování. Rubico, Olomouc 1996. Amstrong, M. Personální management.1. vyd., Praha: Grada Publishing, 1999. Schein, E.:. Psychologie organizace. 1. vyd. Praha 1969. Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2001. Milkovich, G. T., Boudreau, J. W.:. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 1993. Drucker, P. Řízení v době velkých změn. 1. vyd., Praha: Management Press, 1998. Drucker, P.F. Řízení v turbulentní době. Press, Praha, 1992. Keller, J. Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON, 2007. ISBN 9788086429748.Etzioni, A.:. Soziologie der Organisationen. 1. vyd., München 1967. Veselý, A.:. Společnost vědění jako teoretický koncept. In. Sociologický časopis, Vol. 40 (2004), str. 433 - 443.

Požadavky

Je požadována pravidelná aktivní účast na výuce, studium literatury podle zadání, odevzdání závěrečné písemné práce.

Garant

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.